KODIS

Výluka na linkách č. 35 a 39

Od neděle 30. června 2019 (00:00 h) do čtvrtku 31. října 2019 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce kanalizace a částečné uzávěry ul. Výstavní v Ostravě-Mariánských Horách, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 35 a 39. Zastávka Dům energetiky (směr Mírové ná­městí) a zastávky Zelená a Gajdošova (v obou směrech) nebudou linkami č. 35 a 39 dočasně obsluhovány.

Organizace dopravy

 • Linky č. 35 a 39 (směr Mírové ná­městí) 
  budou v úseku zastávek Futurum – Hlubinská odkloněny po ul. 28. října, 1. máje (zastávky Mariánské Hory, Průmyslová) a ul. Průmyslové. 
  Zastávky Dům energetiky, Zelená a Gajdošova ne­budou linkami č. 35 a 39 (směr Mírové ná­městí) dočasně obsluhovány.
 • Linky č. 35 a 39 (směr Otakara Je­remiáše) 
  budou v úseku zastávek Hlubinská – Dům energetiky odkloněny po ul. Průmyslové, 1. máje (zastávky Průmyslová, Mariánské Hory) a ul. 28. října. 
  Zastávky Gajdošova a Zelená nebudou linkami č. 35 a 39 (směr Otakara Je­remiáše) dočasně obsluhovány.

Schéma organizace dopravy

 JPG

Zrušené zastávky

 • Dům energetiky – pro linky č. 35 a 39 (směr Mírové ná­městí) 
  se dočasně ruší.
 • Zelená – pro linky č. 35 a 39 (v obou směrech) 
  se dočasně ruší.
 • Gajdošova – pro linky č. 35 a 39 (v obou směrech) 
  se dočasně ruší.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu. 
Děkujeme za pocho­pení.