KODIS

Výluka na lince č. 555

Z důvodu dočasného zrušení zastávky Ostrava, most Pionýrů budou od 30. 6. 2019 do 31. 8. 2019 spoje linky 555 ve směru do Bohumína vedeny přes zastávku Ostrava, most M. Sýkory. 

Z důvodu opravy estakády Bazaly bude po výše uvedenou dobu linka 555 vedena obousměrně přes zastávku Ostrava, most M. Sýkory. 

Upozorňujeme, že zastávka Ostrava, most M. Sýkory ve směru do zastávky Ostrava, ÚAN je z důvodu uzávěry ul. 28. října u mostu Miloše Sýkory přemístěna na ul. Biskupskou na provizorní zastávku, cca 50 metrů před křižovatku ul. 28. října x Sokolská třída x Biskupská.