KODIS

Výluka na linkách č. 21 a 81

Od neděle 25. srpna 2019 (00:00 h) do pondělí 26. srpna 2019 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce ul. Senovážné, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 21 a 81 ve směru na konečnou zastávku ÚAN.

Organizace dopravy

  • Linky č. 21 a 81 (směr ÚAN) 
    budou v úseku Karolina – ÚAN vedeny odklonem po ul. Hornopolní a Cingrově. 
    Zastávku Senovážná spoje linek č. 21 a 81 (směr ÚAN) dočasně neobsluhují. 
    Po projetí objízdné trasy je očekáváno zpoždění na trasách linek cca 2 minuty. 
    V opačném směru spoje linek č. 21 a 81 obsluhují všechny zastávky na svých trasách.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu. 
Děkujeme za pocho­pení.