KODIS

Výluka na linkách č. 46, 53, 59 a 64

Od pondělí 12. srpna 2019 (00:00 h) do soboty 14. září 2019 (24:00 h), z důvodu opravy autobusového obratiště Polanka, dojde ke změně organizace dopravy v dané oblasti. Zastávky Polanka budou umístěny na ul. 1. května a z důvodu vzájemných přejezdů spojů mezi linkami budou na výlukou dotčených linkách č. 46, 53, 59 a 64 platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

  • Aktuální trasy linek č. 46, 53, 59 a 64 zůstávají beze změn. 
    Pouze vybrané spoje linek č. 46 a 59 (směr Polanka) budou ze zastávky Polanka (na ul. 1. května) prodlouženy až na zastávku Požárnická.

Přemístěné zastávky

  • Polanka – pro linku č. 46 (směr Družební) a linku č. 59 (směr Mírové ná­městí) 
    se přemísťuje na ul. 1. května, na provizorní zastávku, cca 30 metrů za výjezd z obratiště.
  • Polanka – pro linku č. 53 (směr Svinov mos­ty d.z.) 
    se přemísťuje na ul. 1. května, na provizorní zastávku, cca 40 metrů za přechod pro chodce.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu. 
Děkujeme za pocho­pení.