KODIS

Výluka na linkách č. 622, 665, 697

Z důvodu rekonstrukce ul. Nádražní v Mořkově, dojde v rámci úplné uzavírky ke změně organizace provozu linky 622, 665, 697.

Termín uzavírky
(od 19. 8. 2019 00:00 do 8. 9. 2019 23:59)


Organizace linek v době úplné uzavírky:

 • 622, 665:
  Linky budou vedeny po objízdné trase po ul. Najštef,
  Pastelník a budou začínat a končit v prostoru za nádražím
  (u sběrného dvoru).

– Zastávka Mořkov, střed, bude přesunuta na ul.
Najštef za odbočení z ul. Horní.
- Zastávka Mořkov, horní konec bude přesunuta před
křižovatku ulic Pastelník x Ozvobození.
- Zastávka Mořkov, žel. stan. bude přesunuta do
prostoru za nádražím (u sběrného dvoru)

 • 697:
  Linka neobslouží zastávku Mořkov, horní konec, která
  bude přesunuta na zastávku Mořkov, střed.