KODIS

Změny jízdních řádů linek 534, 535, 539

V souvislosti s přemístěním části zdravotní péče z Orlové do Havířova a Karviné došlo již od 1. července k úpravě jízdních řádů vybraných linek ODIS tak, aby bylo zajištěno spojení z Orlové do Havířova jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky nemocnice v Havířově. Tyto změny proběhly v rámci existujících linek a spočívaly pouze v úpravách časových poloh vybraných spojů.

Zajištění obdobného spojení k nemocnici do Karviné však již vyžadovalo zásah do linkového vedení, což mělo za následek odklad změn až k 1. září v rámci plánovaných změn jízdních řádů veřejné dopravy. Vybrané spoje linek č. 534,535 a 539 budou prodlouženy v Orlové až na zastávku Orlová, Poruba, rest.Horník v takových časových polohách, aby byla celotýdenně zajištěna plošná obsluha území města Orlové ve smyslu návozu a odvozu zaměstnanců a návštěvníků nemocnice v Karviné.