KODIS

Změna organizace provozu v Moravském Berouně

Z důvodu uzavření ulice Nádražní v Moravském Berouně, dojde od 4. 9. 2019 do 31. 10. 2019 ke změně v organizaci provozu linek č. 909 a 910. 

Spoje linek 909 a 910 budou mezi zastávkami Moravský Beroun, U Sedmi Dvorů a Moravský Beroun náměstí vedeny obousměrně po objízdné trase po ulicích Dvorní cesta a Dvořákova. Na objízdné trase může docházet ke zpoždění cca 2 – 3 minuty. 

Ve výše uvedeném termínu bude prováděna rekon­strukce silnice I/46 mezi Moravským Berounem a Moravským Berounem – Ondrášovem. Provoz zde bude řízen kyvadlově vždy v jednom směru. Z tohoto důvodu může docházet ke zpoždění spojů autobusových linek 911, 913 a 923. 

Děkujeme za pochopení.