KODIS

Změna organizace dopravy na linkách 241, 243, 246, 262, 266, 267 a 923

Vážení cestující,dovo­lujeme si Vás informovat o změně organizace dopravy provozu na linkách 241, 243, 246, 262, 266, 267 a 923 z důvodu rekonstrukce sil. I/11 a I/46 Opava ul. Nádražní okruh – Olomoucká.  

Změna organizace dopravy proběhne v termínu:

 Od 16. 09. 2019 do 27.10.2019 

  • I. etapa:

V době od 16.9.2019 do 21.9.2019 – bude autobusová zastávka Opava,Psychiatrická léčebna ve směru z/do centra pro linky 241, 243, 246, 262, 266, 267 přemístěna na zastávku Opava,Nemocnice.

V neděli 21. 9. 2019 budou spoje linek 241, 243, 246, 266, 267 a 923 vedeny po objízdné trase přes Otice. Vedením spojů po objízdné trase dojde ke zpoždění spojů výše uvedených linek. 

  • II. etapa:

V době od 23.9.2019 – 28.9.2019 bude autobusová zastávka Opava,Nemocnice ve směru z centra přemístěna za konec opravovaného úseku a ve směru do centra bude přemístěna na zastávku Opava,Psychiatrická léčebna.

Ve zbývajících etapách rekonstrukce ulice Olomoucká budou spoje veřejné dopravy projíždět uzavřeným úsekem bez omezení. Při průjezdu opravovaným úsekem může docházet ke zpožděním spojů.

Za způsobené komplikace se Vám omlouváme a děkujeme za pochopení.