KODIS

Výluka na linkách č. 106, 108, 109, 111, 112 a 113

Od pondělí 9. září 2019 (00:00 h) do odvolání, z důvodu pokračující rekonstrukce estakády Bazaly (uzávěra nájezdové rampy z ul. Bohumínské od náměstí J. Gagarina a uzávěra ul. Českobratrské ve směru od zmíněné nájezdové rampy z ul. Bohumínské po zastávku Stadion Bazaly), dojde ke změně organizace dopravy trolejbusových linek č. 106, 108, 109, 111, 112 a 113. Na linkách budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 106
  bude v obou směrech všemi svými spoji vedena v trase přes Kamenec.
  Zastávky Stadion Bazaly a Jaklovecká (v obou směrech) ne­budou spoje linky č. 106 dočasně obsluhovat.
 • Linky č. 108 a 109 (pouze ve směru Hlavní nádraží / Důl Heřmanice)
  budou v úseku Husův sad – Stadion Bazaly vedeny odklonem přes most Pionýrů (přes zastávku Most Pionýrů).
  Zastávky Most M. Sýkory a Nám. J. Gagarina (směr Revírní br­. pokladna) ne­budou spoje linek č. 108 a 109 dočasně obsluhovat.
 • Linky č. 111, 112 a 113 (pouze ve směru Michálkovice / Hlavní nádraží / Důl Heřmanice)
  budou v úseku Nám. J. Gagarina – Revírní br. po­kladna vedeny odklonem po ul. Bohumínské (přes zastávku Kamenec), Dědičné (přes zastávku Bazaly) a Michálkovické (přes zastávku Všehrdův sad).
  Zastávky Stadion Bazaly a Jaklovecká (směr Revírní br­. pokladna) ne­budou spoje linek č. 111, 112 a 113 dočasně obsluhovat.

Organizace dopravy na zastávce Most M. Sýkory

 JPG

Přemístěné zastávky

 • Stadion Bazaly (směr Revírní br­. pokladna) - pro linky č. 108 a 109
  se přemísťuje na ul. Českobra­trskou, na provizorní zastávku, cca 30 metrů vpřed ve směru jízdy.

Zrušené zastávky

 • Most M. Sýkory (stanoviště č. 1) - pro linky č. 108 a 109
  se dočasně ruší.
 • Nám. J. Gagarina (směr Revírní br­. pokladna) - pro linky č. 108 a 109
  se dočasně ruší.
 • Stadion Bazaly (směr Revírní br­. pokladna) - pro linky č. 106, 111, 112 a 113
  se dočasně ruší.
 • Stadion Bazaly (směr Most M. Sý­kory) - pro linku č. 106
  se dočasně ruší.
 • Jaklovecká (směr Revírní br­. pokladna) - pro linky č. 106, 111, 112 a 113
  se dočasně ruší.
 • Jaklovecká (směr Most M. Sý­kory) - pro linku č. 106
  se dočasně ruší.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.