KODIS

Změna organizace dopravy na linkách 633, 644 a 697

Z důvodu opravy železničního přejezdu ve Štramberku, dojde v rámci úplné uzavírky ke změně organizace provozu linek 633, 644 a 697.

Termín uzavírky
(26.10.2019 od 08:00 do 16:00)


Pro výše uvedené linky bude zastávka Štramberk, sídl. Bařiny po dobu uzavírky přemístěna na zastávku štramberk, rest. Palárna. Ostatní zastávky zůstanou obslouženy.