KODIS

Výluka na linkách č. 44, 46 a 54

V pondělí 28. října 2019 (v době od 08:00 h do 15:00 h), z důvodu konání sportovní akce a uzávěry spodní části Hlavní třídy v Ostravě-Porubě (v úseku od kruhového objezdu po křižovatku s ul. Francou­zskou), budou autobusové linky č. 44, 46 a 54 vedeny odklonem po místních komunikacích.

Vzhledem k dalším souběžně probíhajícím výlukám dbejte prosím zvýšené pozornosti trasám uvedených linek a také zrušeným a přemístěným zastávkám.

Organizace dopravy

 • Linky č. 44, 46 a 54
  budou z důvodu uzávěry spodní části Hlavní třídy vedeny odklonem po souběžné ul. Opavské.

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením vý­luky

 • Linka č. 44
  ze zastávky Svinov nádraží v 07:31 h
  ze zastávky O. Jeremiáše v 07:25 h
 • Linka č. 46
  ze zastávky Polanka v 07:10 h
  ze zastávky Družební v 07:15 h
 • Linka č. 54
  ze zastávky Alšovo nám. v 07:50 h
  ze zastávky Vozovna trolejbusů v 07:32 h

Trasy linek

 • Linka č. 44 pojede v trase:
  Svinov nádraží – Řecká – Kubánská – dále odklonem po ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Po­ruba vozovna (na ul. Sokolov­ské) – Čistírny – Dílny DP Ostrava – Duha – Otakara Jeremiáše a zpět.
  Zastávky Třebovice Tesco, Francouzská, Nezvalovo náměstí, Věžičky a Poruba vozovna (na ul. Porub­ské) nebudou linkou č. 44 dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 46 (směr Družební) pojede v trase:
  Polanka – Dolní Polanka – Jelínkova – Svinov nádraží – Svinov mosty d.z. – dále odklonem po ul. Opavské až na zastávku Po­ruba vozovna – Pustkovecká – Družební.
  Zastávky Řecká, Mongolská, Jižní svahy, Kubánská, Francouzská, Nezvalovo náměstí a Věžičky nebudou linkou č. 46 (směr Družební) dočasně obsluhovány.
  Linka č. 46 (směr Polanka) pojede v trase:
  Družební – Pustkovecká – dále odklonem přes zastávky Rektorát VŠB, Alšovo náměstí, Věžičky až na zastávku Ku­bánská – Řecká – Svinov mosty d.z. – Svinov nádraží – Jelínkova – Dolní Polanka – Polanka.
  Zastávky Poruba vozovna (na ul. Porubské), Nezvalovo náměstí a Francouzská ne­budou linkou č. 46 (směr Polanka) dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 54 pojede v trase:
  Vozovna trolejbusů – Sad B. Němcové – Nová Ves vodárna – Svinov mosty h.z. – Kubánská – dále odklonem po ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Po­ruba vozovna (na ul. Porubské, pouze pro směr Alšovo ná­městí) – Věžičky (pouze pro směr Sad B. Něm­cové) – Alšovo náměstí a zpět.
  Zastávky Francouzská a Nezvalovo náměstí nebudou linkou č. 54 dočasně obsluhovány.

Přemístěné a zrušené zastávky

 • Třebovice Tesco (výstupní a nás­tupní) - pro linku č. 44
  se dočasně ruší.
 • Řecká - pro linku č. 46 (směr Družební)
  se dočasně ruší.
 • Mongolská - pro linku č. 46 (směr Družební)
  se dočasně ruší.
 • Jižní svahy - pro linku č. 46 (směr Družební)
  se dočasně ruší.
 • Kubánská - pro linku č. 46 (směr Družební)
  se dočasně ruší.
 • Francouzská - pro linky č. 44, 46 a 54 (směr O. Jeremiáše / Družební / Alšovo nám.)
  se dočasně ruší.
 • Francouzská - pro linky č. 44, 46 a 54 (směr Jižní svahy)
  se dočasně ruší.
 • Nezvalovo náměstí - pro linky č. 44, 46 a 54 (směr O. Jeremiáše / Družební / Alšovo nám.)
  se dočasně ruší.
 • Nezvalovo náměstí - pro linky č. 44, 46 a 54 (směr Jižní svahy)
  se dočasně ruší.
 • Věžičky - pro linky č. 44 a 46 (směr O. Jeremiáše / Družební)
  se dočasně ruší.
 • Poruba vozovna - pro linku č. 44 (směr Jižní svahy)
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na provizorní zastávku, cca 70 metrů před křižovatku s ul. Opavskou.
  Poruba vozovna - pro linku č. 46 (směr Jižní svahy)
  se dočasně ruší.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.