KODIS

Opakovaná výluka na linkách č. 12 a 17

Ve dnech 23., 24., 30. a 31. květ­na 2020 (vždy v době od 07:00 h do 17:00 h), z důvodu podbíjení kolejí na ul. Plzeňské, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 12 a 17. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

Organizace dopravy

 • Linka č. 12
  bude v úseku Josefa Kotase – Ředitel.Vítkovic vedena oběma směry odklonem přes zastávky Hrabůvka,kostel, Most Čs. armády, SPORT ARÉNA (na ul. Závodní).
  Zpoždění linky č­. 12 bude po projetí odklonové trasy cca 2 minuty.
  Nezávazné přípoje mezi linkami č. 7 a 12 bu­dou na zastávce Palkovského dočasně zrušeny.
  NAD za linku č­. 12 bude zavedena v úseku Josefa Kotase – Tylova – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) a zpět.
  Přestup cestujících na/z NAD za l­inku č. 12 bu­de na zastávce SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) do protisměru.
  Zastávky Rodinná (směr Josefa Ko­tase), Dolní (směr SPORT ARÉNA) a Palkovského (v obou směrech) spo­je NAD za lin­ku č. 12 neobsluhují.
 • Linka č. 17
  bude v úseku Josefa Kotase – Hulvácká vedena oběma směry odklonem přes zastávky Hrabůvka,kostel, Most Čs. armády, SPORT ARÉNA (na ul. Závodní).
  Zpoždění linky č­. 17 bude po projetí odklonové trasy cca 4 minuty.
  NAD za linku č­. 17 bude zavedena v úseku Josefa Kotase – Tylova – Ferona a zpět.
  Přestup cestujících z NAD na TRAM linku č. 17 (směr Poruba,vo­zovna) bude na zastávce Ferona do protisměru.
  Zastávky Rodinná (směr Josefa Ko­tase) a Hulvácká (směr Ferona) spo­je NAD za lin­ku č. 17 neobsluhují.

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením vý­luky

 • Linka č. 12
  ze zastávky Dubina v 06:43 h
  ze zastávky Hranečník v 06:32 h
 • Linka č. 17
  ze zastávky Dubina v 06:32 h
  ze zastávky Poruba,vozovna v 06:30 h

Trasy linek

 • Linka č. 12 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – dále odklonem přes zastávky Hrabůvka,kostel, Most Čs. armády, SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) až na zastávku Ře­ditel.Vítkovic – Vítkovice,Mírové nám. – Mariánské náměstí – Karolina – Hranečník a zpět.
 • Linka č. 17 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – dále odklonem přes zastávky Hrabůvka,kostel, Most Čs. armády, SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) až na zastávku Hul­vácká – Ferona – Nová Ves,vodárna – Svinov,mosty – Třebovická – Poruba,vozovna a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linku č. 12 pojede v trase:
  Josefa Kotase – Náměstí Ostrava-Jih – ÚMOb Jih – Rodinná (pouze směr SPORT ARÉNA) – Tylova – Dolní (pouze směr Josefa Kotase) – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) a zpět.
 • NAD za linku č. 17 pojede v trase:
  Josefa Kotase – Náměstí Ostrava-Jih – ÚMOb Jih – Rodinná (pouze směr Ferona) – Tylova – Dolní – Hulvácká (pouze směr Josefa Kotase) – Ferona a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Josefa Kotase - pro TRAM lin­ky č. 12 a 17 (směr Hranečník / Poruba,vozovna s odklonem přes Hrabůvka,kos­tel)
  se přemísťuje na TRAM zastávku Josefa Kotase (směr Hrabůvka,kos­tel).
  Josefa Kotase - pro NAD za l­inky č. 12 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Ferona přes Tylova)
  se přemísťuje do kruhového objezdu, na provizorní zastávku, cca 13 metrů za kolejový přejezd.
 • Náměstí Ostrava-Jih - pro NAD za l­inky č. 12 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Ferona)
  se přemísťuje na ul. Horní, na BUS zastávku Náměstí Ostrava-Jih (směr Hotel Běl­ský les).
 • Náměstí Ostrava-Jih - pro NAD za l­inky č. 12 a 17 (směr Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Horní, na BUS zastávku Náměstí Ostrava-Jih (směr Hrabůvka,Po­liklinika).
 • ÚMOb Jih - pro NAD za l­inky č. 12 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Ferona)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 80 metrů zpět.
 • ÚMOb Jih - pro NAD za l­inky č. 12 a 17 (směr Josefa Ko­tase)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 50 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • Rodinná - pro NAD za l­inky č. 12 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, před 1. sjezd z ul. Plzeňské na ul. Rudnou.
 • Tylova - pro NAD za l­inky č. 12 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca na úroveň TRAM zastávky.
 • Tylova - pro NAD za l­inky č. 12 a 17 (směr Josefa Ko­tase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca na úroveň TRAM zastávky.
 • Dolní - pro NAD za l­inku č. 12 (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku SPORT ARÉNA (směr Ředitel­.Vítkovic), cca 23 metrů za přechod pro chodce.
  Dolní - pro NAD za l­inku č. 17 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca na úroveň TRAM zastávky.
 • Dolní - pro NAD za l­inky č. 12 a 17 (směr Josefa Ko­tase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do připojovacího pruhu, cca 135 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • Hulvácká - pro NAD za l­inku č. 17 (směr Josefa Ko­tase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca na úroveň TRAM zastávky.
 • Ferona - pro NAD za l­inku č. 17 (směr Josefa Ko­tase)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 40 metrů zpět.
 • Palkovského - pro TRAM lin­ku č. 12 (směr Dubina s odklonem přes Hrabůvka,kos­tel)
  se přemísťuje na ul. Zvávodní, na TRAM zastávku SPORT ARÉNA (směr Dubina).
  Palkovského - pro NAD za l­inku č. 12 (směr Josefa Kotase přes Tylova)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku SPORT ARÉNA, cca 40 metrů před přechod pro chodce.
 • Palkovského - pro TRAM lin­ku č. 12 (směr Hranečník)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na TRAM zastávku SPORT ARÉNA (směr Ředitel­.Vítkovic).
  Palkovského - pro NAD za l­inku č. 12 (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku SPORT ARÉNA (směr Ředitel­.Vítkovic), cca 23 metrů za přechod pro chodce.