KODIS

Výluka na linkách č. 362, 373, 376, 621, 639, 640 a 647

V rámci realizace stavby “D48 Rybí – MÚK Rychaltice” dojde od 1. 1. 2018 k uzavření mimoúrovňové křižovatky Průmyslová zóna Příbor, s umožněním pouze připojení ve směru na Frýdek-Místek. Z tohoto důvodu nebude možné všemi spoji linek veřejné linkové osobní dopravy obsloužit autobusovou zastávku Příbor, Tatra ve směru od Frýdku-Místku. Zastávka Příbor, Tatra ve směru na Frýdek-Místek bude obsluhována všemi spoji bez změny oproti stávajícímu stavu.

Linky 643 Kopřivnice-Bartošovice a 658 Frýdek-Místek-Nový Jičín-Hranice-Olomouc budou po dobu uzavírky provozovány beze změny.

U linky 640 Kopřivnice-Příbor-Trnávka-Petřvald,Petřval­dík budou všechny spoje ve směru z Petřvaldu vedeny přes Příbor, Hájov a budou obsluhovat zastávku Příbor, Tatra. Návaznost spoje č. 14 na spoj č. 4 linky 621 ve směru do Nového Jičína bude zajištěna na zastávce Příbor, u kostela.

U linek 621 Nový Jičín-Příbor-Frýdek-Místek bude pro průběžné spoje ve směru od Frýdku-Místku zastávka Příbor, Tatra přesunuta na zastávku Příbor, u Volného. Spoje začínající na zastávce Příbor, Tatra budou provozovány bez změny.

Na linkách 362, 373, 376, 621, 639, 640 a 647 platí výlukové jízdní řády.