KODIS

Výluka na lince 553

Z důvodu konání akce „City Marathon Ostrava“ v Ostravě dojde v neděli 12. 9. 2021 od 08:00 hod. – 18:00 hod. na lince 553 ve směru do Orlové k dočasnému přemístění autobusové zastávky Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové, která bude přemístěna na silnici II/647 ul. Mariánskohorskou naproti sadu B. Němcové (dle mapky).

Děkujeme za pochopení.