KODIS

Výluka na lince 346

Vážení cestující, z důvodu úplné uzavírky ul. Hukvaldská ve Frýdlantu nad Ostravicí
dojde od 13.09.2021 do 31.10.2021 na lince 346 ke změně v organizaci dopravy a bude vedena po objízdné trase. V platnosti bude výlukový jízdní řád.

  • V zastávce Frýdlant n. Ostr., pomník partyzán budou spoje ve směru do Pstruží a Frýdlantu n. Ost., Beskyd odjíždět z protilehlého označníku této zastávky ve směru na Beskyd.
  • Spoje jedoucí do zastávky Frýdlant n. Ostr., zahradnictví budou odjíždět od označníku ve směru do Pržna.

Přemístění zastávek:
Na lince 346 bude autobusová zastávka Frýdlant n. Ost.,park ve směru do Pstruží dočasně přemístěna na ul. Ondřejnickou. Přechodný označník bude umístěn naproti zastávky Frýdlant n. Ost., park směrem do Frýdlantu nad Ostravicí.

Ostatní organizace spojů a dojezdů linek do Frýdlantu nad Ostravicí dle výlukových jízdních řádů.