KODIS

Výluka na linkách č. 101, 102, 106 a 108

V sobotu 11. září 2021, z důvodu opravy okružní křižovatky na Prokešově náměstí, dojde ke změně organizace dopravy denních spojů trolejbusových linek č. 101, 102, 106 a 108.

Organizace dopravy

  • Denní spoje linek č. 101, 102, 106 a 108
    budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) v celé délce svých tras.

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.