KODIS

Výluka na linkách č. 7, 11 a 12 (+3)

V sobotu 11. září 2021 (v době od 07:05 h do 17:00 h), z důvodu výměny výhybky na ul. Palkovského, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 3, 7, 11 a 12. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena, odkloněné tramvajové linky se nahradí navzájem.

Organizace dopravy

 • Linka č. 3 (ve směru z Dubiny)
  bude ze zastávky Mariánské náměstí prodloužena až na konečnou zastávku Hulváky.
 • Linka č. 7
  bude v úseku zastávek SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) vedena oběma směry odklonem přes zastávky Vítkovice,Míro­vé nám. a Mariánské náměstí.
  Zastávky Palkovského, Hulvácká, Ferona, Střelnice a Nová Ves,vodárna (na ul. Plzeňské)
  nebudou linkou č. 7 dočasně obsluhovány.

  V úseku zastávek Hulvácká – Nová Ves,vodárna nahradí odkloněnou linku č. 7
  spoje tramvajové linky č. 12 (nebo linky č. 17).
 • Linka č. 11
  bude v úseku zastávek SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Hulváky vedena oběma směry odklonem přes zastávky Vítkovice,Míro­vé nám. a Mariánské ná­městí. Na zastávku Hulváky tak přijede z opačného směru.
  Zastávky Palkovského, Hulvácká, Ferona, Střelnice a Nová Ves,vodárna (na ul. Plzeňské)
  nebudou linkou č. 11 dočasně obsluhovány.

  V úseku zastávek Hulvácká – Hulváky nahradí odkloněnou linku č. 11
  spoje tramvajové linky č. 12.
 • Linka č. 12
  bude v úseku zastávek Dolní – Mariánské náměstí vedena oběma směry odklonem přes zastávky Nová Ves,vodárna a Hulváky.
  Zastávky Palkovského, Ředitel.Vítkovic, Stará ocelárna, Vítkovice,Míro­vé nám., Pohraniční a Vagonka
  nebudou linkou č. 12 dočasně obsluhovány.

  V úseku zastávek Ředitel.Vítkovic – Mariánské náměstí nahradí odkloněnou linku č. 12
  spoje tramvajových linek č. 3, 7 a 11.

Trasy tramvajo­vých linek

 • Linka č. 3 pojede v trase:
  Dubina – Hrabůvka,Poli­klinika – Jubilejní kolonie – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Ředitel.Vítkovic – Vítkovice,Míro­vé nám. – Mariánské náměstí – Hulváky a zpět.
 • Linka č. 7 pojede v trase:
  Výškovice – Zábřeh,vodárna – Karpatská – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Ředitel.Vítkovic – Vítkovice,Míro­vé nám. – Mariánské náměstí – Hulváky – Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Svinov,mosty – Poruba,Vřesinská a zpět.
 • Linka č. 11 pojede v trase:
  Zábřeh – Zábřeh,vodárna – Nádraží Vítkovice – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Ředitel.Vítkovic – Vítkovice,Míro­vé nám. – Mariánské náměstí – Hulváky a zpět.
 • Linka č. 12 pojede v trase:
  Dubina – ÚMOb Jih – Dolní – Hulvácká – Nová Ves,vodárna (na ul. Plzeňské) – Hulváky – Mariánské náměstí – Náměstí Republiky – Karolina – Hranečník a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Hulváky - pro linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na tramvajovou zastávku do protisměru.
  Linka č. 11 (směr Zábřeh) jede odklonem přes Mariánské a Mírové náměstí.
 • Prostoná - pro linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na tramvajovou zastávku do protisměru.
  Linka č. 11 (směr Zábřeh) jede odklonem přes Mariánské a Mírové náměstí.
 • Mariánské náměstí - pro linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na tramvajovou zastávku na ul. 1. máje.
  Linka č. 11 (směr Zábřeh) jede odklonem přes Mírové ná­městí.

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.