KODIS

Výluka na lince č. 88

V sobotu 11. září 2021 (v době od 08:00 h do 24:00 h), z důvodu konání sportovní akce Rainbow Run v Dolní oblasti Vítkovic, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 88.

Organizace dopravy

 • Linka č. 88 (směr DOV a zpět směr ZOO)
  bude ze zastávky Konzervatoř (směr DOV) vedena po své trase až na dočasnou zastávku Dolní Vítkovice (umístěnou naproti TRAM zastávek na ul. Místecké, směr centrum), z které bude linka dále pokračovat zpět (směr ZOO).
  Zastávky Svět techniky a Bolt tower (směr ZOO)
  nebudou linkou č. 88 dočasně obsluhovány.

  Pro nástup a výstup v DOV
  použijte dočasnou zastávku Dolní Vítkovice (na ul. Místecké, směr centrum).

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.