KODIS

OSTRAVA CITY MARATHON!!! – Organizace dopravy linek MHD

V neděli 12. září 2021 (v době od 08:00 h do 18:00 h), z důvodu konání sportovní akce OSTRAVA CITY MA­RATHON!!! a částečné uzávěry Sokolské třídy, ul. Muglinovské a 28. října, dojde ke změně organizace autobusových a trolejbusových linek MHD.

Organizace dopravy autobusových linek

 • Linka č. 49 (směr Michálko­vice)
  pojede ze zastávky Muglinovská po ul. Nádražní a po ul. Mugli­novské přes provizorní zastávku Sad B.Němcové (umístěnou mezi světelnými křižovatkami, naproti autobusové zastávky pro směr Hlavní nádraží), z které s omezením na ul. Muglinovské pokračuje dále po své trase. V opačném směru se trasa linky nemění.
  Zastávka Sad B.Němcové (stanoviště č. 5)
  nebude linkou č. 49 (směr Michálkovice) dočasně obsluhována.
 • Linka č. 54 (směr Poruba,Al­šovo nám.)
  zahájí svou jízdu na zastávce Křižíkova (na ul. Nádražní), z které přes autobusovou zastávku Muglinovská pokračuje dále po své trase. V opačném směru se trasa linky nemění.
  Zastávky Vozovna trolejbusů (nástupní) a Sad B.Němcové (stanoviště č. 3)
  nebudou linkou č. 54 (směr Poruba,Alšovo nám.) dočasně obsluhovány.

Přemístěné zastávky

 • Vozovna trolejbusů (nástupní) - pro linku č. 54 (směr Poruba,Al­šovo nám.)
  se přemísťuje na ul. Nádražní, na autobusovou zastávku Křižíkova (směr Muglinovská).
 • Sad B.Němcové (stanoviště č. 3) - pro linku č. 54 (směr Poruba,Al­šovo nám.)
  se přemísťuje na ul. Nádražní, na autobusovou zastávku Muglinovská.
 • Sad B.Němcové (stanoviště č. 5) - pro linku č. 49 (směr Michálko­vice)
  se přemísťuje na ul. Muglinov­skou, na provizorní zastávku Sad B.Němcové (umístěnou mezi světelnými křižovatkami, naproti autobusové zastávky pro směr Hlavní nádraží).

Organizace dopravy trolejbusových li­nek

 • Linka č. 101 (směr Hlavní nádraží)
  bude v úseku Most M.Sýkory – Náměstí S.Čecha vedena odklonem přes zastávky Husův sad, Důl Jindřich, Křižíkova a Muglinovská (autobusová zastávka na ul. Nádražní).
  Zastávky Nová radnice, Horn.poliklinika, Vozovna trolejbusů a Sad B.Němcové (stanoviště č. 3)
  nebudou linkou č. 101 (směr Hlavní nádraží) dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 101 (směr Hranečník)
  bude v úseku Nová Radnice – Sl.Ostrava,radnice vedena odklonem přes zastávky Most Pionýrů a Nám.J.Gagarina.
  Zastávka Most M.Sýkory
  nebude linkou č. 101 (směr Hranečník) dočasně obsluhována.

  Přípoje mezi linkami č. 101 (směr Hranečník) a 105 (směr Koblov)
  budou ze zastávky Most M.Sýkory přesunuty na zastávku Most Pionýrů.
 • Linka č. 102 (směr Hlavn  nádraží)
  bude v úseku Konzervatoř – Náměstí S.Čecha vedena odklonem přes zastávky Důl Jindřich, Křižíkova, Muglinovská (autobusová zastávka na ul. Nádražní). V opačném směru se trasa linky nemění.
  Zastávky Husův sad, Nová radnice, Horn.poliklinika, Vozovna trolejbusů a Sad B.Němcové (stanoviště č. 3)
  nebudou linkou č. 102 (směr Hlavní nádraží) dočasně obsluhovány.

  Linka č. 102 (denní spoje)
  bude provozována autobusy náhradní dopravy.
 • Linka č. 105 (směr  Koblov)
  bude v úseku Husův sad – Kamenec vedena odklonem přes zastávku Most pionýrů. V opačném směru se trasa linky nemění.
  Zastávky Most M.Sýkory a Nám.J.Gagarina
  nebudou linkou č. 105 (směr Koblov) dočasně obsluhovány.

  Přípoje mezi linkami č.  101 (směr Hranečník) a 105 (směr Koblov)
  budou ze zastávky Most M.Sýkory přesunuty na zastávku Most Pionýrů.
 • Linka č. 106 (směr Hlavní  nádraží)
  bude v úseku Most M.Sýkory – Náměstí S.Čecha vedena odklonem přes zastávky Husův sad, Důl Jindřich, Křižíkova a Muglinovská (autobusová zastávka na ul. Nádražní).
  Zastávky Nová radnice, Horn.poliklinika, Vozovna trolejbusů a Sad B.Němcové (stanoviště č. 3)
  nebudou linkou č. 106 (směr Hlavní nádraží) dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 106 (směr Důl Heřmanice)
  bude v úseku Nová Radnice – Stadion Bazaly / Kamenec vedena odklonem přes zastávku Most Pionýrů.
  Zastávky Most M.Sýkory a Nám.J.Gagarina
  nebudou linkou č. 106 (směr Důl Heřmanice) dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 107 (směr Hranečník)
  bude v úseku Husův sad – Sl.Ostrava,radnice vedena odklonem přes zastávky Most Pionýrů a Nám.J.Gagarina. V opačném směru se trasa linky nemění.
  Zastávka Most M.Sýkory
  nebude linkou č. 107 (směr Hranečník) dočasně obsluhována.
 • Linka č. 108 (směr Hlavní ná­draží)
  bude v úseku Husův sad – Stadion Bazaly vedena odklonem přes zastávku Most Pionýrů.
  Zastávky Most M.Sýkory a Nám.J.Gagarina
  nebudou linkou č. 108 (směr Hlavní nádraží) dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 108 (směr Hulváky)
  pojede ze zastávky Náměstí S.Čecha po ul. Nádražní a po ul. Muglinovské přes provizorní zastávku Sad B.Němcové (umístěnou mezi světelnými křižovatkami, naproti autobusové zastávky pro směr Hlav­ní nádraží), z které s omezením na ul. Muglinovské pokračuje dále po své trase.
  Zastávka Sad B.Němcové (stanoviště č. 5)
  nebude linkou č. 108 (směr Hulváky) dočasně obsluhována.

  Linka č. 108 (denní spoje)
  bude provozována autobusy náhradní dopravy.

Zrušené zastávky

 • Nám.J.Gagarina - pro linky č. 105, 106 a 108 (směr Kamenec / Revírní br. po­kladna)
  se dočasně ruší.

Přemístěné zastávky

 • Most M.Sýkory - pro linky č. 101 a 107 (směr Hranečník)
  se přemísťuje na ul. Bohumínskou, na zastávku Nám.J.Gagarina (směr Sl.Ostra­va,radnice).
  Most M.Sýkory - pro linky č. 105, 106 a 108 (směr Kamenec / Revírní br. po­kladna)
  se přemísťuje na ul. Českobratrskou, na zastávku Most Pionýrů (směr Stadion Ba­zaly).
 • Husův sad - pro linku č. 102 (směr Hlavní ná­draží)
  se přemísťuje na ul. Českobratrskou, na zastávku Konzervatoř (směr Hlavní ná­draží).
 • Nová radnice - pro linky č. 101, 102 a 106 (směr Hlavní ná­draží)
  se přemísťuje na ul. Nádražní, na zastávku Důl Jindřich (směr Hlavní ná­draží).
 • Horn.poliklinika - pro linky č. 101, 102 a 106 (směr Hlavní ná­draží)
  se přemísťuje na ul. Nádražní, na zastávku Důl Jindřich (směr Hlavní ná­draží).
 • Vozovna trolejbusů - pro linky č. 101, 102 a 106 (směr Hlavní ná­draží)
  se přemísťuje na ul. Nádražní, na zastávku Křižíkova (směr Hlavní ná­draží).
 • Sad B.Němcové (stanoviště č. 3) - pro linky č. 101, 102 a 106 (směr Hlavní ná­draží)
  se přemísťuje na ul. Nádražní, na autobusovou zastávku Muglinovská.
 • Sad B.Němcové (stanoviště č. 5) - pro linku č. 108 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Muglinovskou, na provizorní zastávku Sad B.Němcové (umístěnou mezi světelnými křižovatkami, naproti autobusové zastávky pro směr Hlav­ní nádraží).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.