KODIS

Výluka na linkách č. 1, 2, 8, 14 a 18

Od soboty 18. září 2021 (07:00 h) do neděle 19. září 2021 (19:55 h), z důvodu prací v kolejišti na ul. Nádražní, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 1, 2, 8, 14 a 18. Linky č. 1, 2, 8 a 18 budou odkloněny na Hranečník a ve vyloučeném úseku Karolina – Hlavní nádraží bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Linka č. 14 bude nahrazena autobusy NAD v celé své trase.

Organizace dopravy

 • Linky č. 1, 2, 8 a 18
  budou ve směru do centra města odkloněny ze zastávky Karolina přes Výstaviště na konečnou zastávku Hranečník.
  Přestup cestu­jících z TRAM na NAD (a naopak)
  bude na zastávce Karolina.

  NAD za linky č. 1, 2, 8 a 18 (směr Hlavní ná­draží a zpět)
  bude zavedena v úseku zastávek Karolina – Stodolní – Křižíkova – Muglinovská – Hlavní nádraží a zpět.
 • Linka č. 14
  bude nahrazena autobusy NAD v celé své trase Nová huť již.brána – Hlavní nádraží a zpět.
  Zastávky Stodolní, Elektra a Výstaviště
  spoje NAD za linku č. 14 neobsluhují.

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 1 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – Hrabůvka,Poli­klinika – Dřevoprodej – Důl Jeremenko – Dolní Vítkovice – Karolina (pře­sup na/z NAD) – Hranečník a zpět.
 • Linka č. 2 pojede v trase:
  Výškovice – Kino Luna – Zábřeh,vodárna – Karpatská – Vítkovice,Míro­vé nám. – Dolní Vítkovice – Karolina (pře­sup na/z NAD) – Hranečník a zpět.
 • Linka č. 8 pojede v trase:
  Poruba,Vřesinská – Poruba,vozovna – Svinov,mosty – Nová Ves,vodárna – Mariánské náměstí – Karolina (pře­sup na/z NAD) – Hranečník a zpět.
 • Linka č. 18 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – ÚMOb Jih – Dolní – Hulvácká – Nová Ves,vodárna – Mariánské náměstí – Karolina (pře­sup na/z NAD) – Hranečník a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linky č. 1, 2, 8 a 18 pojede v trase:
  Karolina – Elektra – Stodolní – Důl Jindřich – Křižíkova – Muglinovská – Náměstí S.Čecha – Hlavní nádraží a zpět.
 • NAD za linku č. 14 pojede v trase:
  Nová huť již.brána – Nová huť hl.brána – Nová huť učiliště – Vratimovská – Osada Míru – Hranečník – Most M.Sýkory – Důl Jindřich – Křižíkova – Muglinovská – Náměstí S.Čecha – Hlavní nádraží a zpět.
  Zastávky Stodolní, Elektra a Výstaviště
  spoje NAD za linku č. 14 neobsluhují.

Přemístěné zastávky

 • Stodolní - pro NAD za l­inku č. 14 (směr Nová huť)
  se přemísťuje na BUS zastávku Most M.Sýkory (směr Hranečník).
 • Stodolní - pro NAD za l­inku č. 14 (směr Hlavní ná­draží)
  se přemísťuje na BUS zastávku Most M.Sýkory (směr Nová rad­nice).
 • Elektra - pro NAD za l­inku č. 14 (směr Nová huť)
  se přemísťuje na BUS zastávku Most M.Sýkory (směr Hranečník).
 • Elektra - pro NAD za l­inku č. 14 (směr Hlavní ná­draží)
  se přemísťuje na BUS zastávku Most M.Sýkory (směr  Nová radnice).
 • Výstaviště - pro NAD za l­inku č. 14 (směr Nová huť)
  se přemísťuje na BUS zastávku Most M.Sýkory (směr Hranečník).
 • Výstaviště - pro NAD za l­inku č. 14 (směr Hlavní ná­draží)
  se přemísťuje na BUS zastávku Most M.Sýkory (směr Nová rad­nice).
 • Hranečník - pro NAD za l­inku č. 14 (směr Nová huť)
  se přemísťuje na BUS zastávku Hranečník (stanoviště č. 6).
 • Nová huť hl.brána - pro NAD za l­inku č. 14 (směr Nová huť)
  se přemísťuje na ul. Vratimov­skou, na BUS zastávku Nová huť hl.brána (stanoviště č. 7).
 • Nová huť  hl.brána - pro NAD za l­inku č. 14 (směr Hlavní ná­draží)
  se přemísťuje na ul. Vratimov­skou, na provizorní zas­távku, cca 5 metrů před přechod pro chodce.
 • Nová huť již.brána - pro NAD za l­inku č. 14 (směr Hlavní ná­draží)
  se přemísťuje na ul. Vratimov­skou, na provizorní zas­távku, cca 5 metrů před přechod pro chodce.

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje prá­vo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.