KODIS

Výluka na linkách č. 57 a 59A

Od pátku 24. září 2021 (06:00 h) do úterý 28. září 2021 (20:00 h), z důvodu opravy vlečkového přejezdu na ul. Mostárenské v Ostravě-Vítkovicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 57 a 59A.

Organizace dopravy

 • Linky č. 57 a 59A
  budou v úseku zastávek Nová ocelárna – Vítkovice,Míro­vé nám. vedeny oběma směry odklonem po ul. Pohraniční a 1. máje.
  Zastávka Kotkova
  nebude linkami č. 57 a 59A dočasně obsluhována.

Přemístěné zastávky

 • Kotkova - pro linky č. 57 a 59A (směr Hulváky / Pros­kovice)
  se přemísťuje na zastávky Vítkovice,Míro­vé nám. (na stanoviště dle směru jízdy dané linky).
 • Kotkova - pro linky č. 57 a 59A (směr Nová huť / Vít­kovice,Mírové nám­.)
  se přemísťuje na zastávky Vítkovice,Míro­vé nám. (na stanoviště dle směru jízdy dané linky).

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje prá­vo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.