KODIS

Výluka na linkách č. 1, 2, 8 a 14

V sobotu 2. října 2021 (v době od 07:00 h do 20:00 h), z důvodu výměny kolejí v křižovatce ul. Nádražní x Plynární, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 1, 2, 8 a 14, které budou ukončeny na zastávce Mor. Ostrava,Ply­nárny. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD) s přestupem cestujících na zastávce Důl Jindřich.

Organizace dopravy

 • Linky č. 1, 2, 8 a 14
  budou ve směru na Hlavní nádraží odkloněny ze zastávky Důl Jindřich na konečnou zastávku Mor. Ostrava,Ply­nárny.
  NAD za linky č. 1, 2, 8 a 14 (směr Hlavní ná­draží a zpět)
  bude zavedena v úseku zastávek Důl Jindřich – Muglinovská – Hlavní nádraží a zpět.
  Přestup cestu­jících z TRAM na NAD (a naopak)
  bude na zastávce Důl Jindřich.

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 1 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – Hrabůvka,Poli­klinika – Dřevoprodej – Důl Jeremenko – Dolní Vítkovice – Karolina – Elektra – Důl Jindřich (přes­tup na/z NAD) – Mor. Ostrava,Ply­nárny a zpět.
 • Linka č. 2 pojede v trase:
  Výškovice – Kino Luna – Zábřeh,vodárna – Karpatská – Vítkovice,Míro­vé nám. – Dolní Vítkovice – Karolina – Elektra – Důl Jindřich (přes­tup na/z NAD) – Mor. Ostrava,Ply­nárny a zpět.
 • Linka č. 8 pojede v trase:
  Poruba,Vřesinská – Poruba,vozovna – Svinov,mosty – Nová Ves,vodárna – Mariánské náměstí – Karolina – Elektra – Důl Jindřich (přestup na/z NAD) – Mor. Ostrava,Ply­nárny a zpět.
 • Linka č. 14 pojede v trase:
  Nová huť již.brána – Vratimovská – Hranečník – Výstaviště – Elektra – Důl Jindřich (přestup na/z NAD) – Mor. Ostrava,Ply­nárny a zpět.

Trasa náhradní dopravy

 • NAD za linky č. 1, 2, 8 a 14 pojede v trase:
  Důl Jindřich – Křižíkova – Muglinovská – Náměstí S.Čecha – Hlavní nádraží a zpět.

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje prá­vo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.