KODIS

Výluka na linkách č. 1, 6 a 10 (+2, 3, 11)

Od úterý 5. října 2021 (00:30 h) do soboty 30. října 2021 (07:00 h), z důvodu prací v kolejišti na ul. Místecké, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 1, 6 a 10. Linky č. 1 a 10 pojedou odklonem přes Mírové náměstí a Jubilejní ko­lonii. Linka č. 6 nebude po dobu konání výluky provozována. Ve vyloučeném úseku bude za linky č. 1 a 10 zavedena náhradní autobusová doprava (NAD č. 1). Na linkách č. 1, 2, 3, 10, 11 a NAD č. 1 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linky č. 1 a 10
  budou v úseku zastávek Dolní Vítkovice – Hrabůvka,kostel vedeny v obou směrech odklonem přes Mírové náměstí a Jubilejní ko­lonii.
  Cestující linek č­. 1 a 10, kteří nevystupují na zastávkách Český dům, Důl Jeremenko, Kolonie Jeremenko, Moravská nebo Dřevoprodej nemusí přestupovat na náhradní autobusovou dopravu (NAD č­. 1).
 • Náhradní auto­busová doprava (NAD č. 1)
  bude zavedena v úseku zastávek ÚAN – Dolní Vítkovice – Důl Jeremenko – Hrabůvka,kostel – Hrabůvka,Poli­klinika a zpět. Ve směru na ÚAN spoje NAD č. 1 navíc obsluhují provizorní zastávku Don Bosco (na ul. Dr. Ma­lého).
  Přestup cestu­jících na NAD č­. 1 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
  bude na zastávce Dolní Vítkovice.

  Přestup cestu­jících na NAD č­. 1 (směr Dolní Vít­kovice / ÚAN)
  bude na zastávce Hrabůvka,Poli­klinika.
 • Linka č. 6
  nebude po dobu konání výluky provozována.
 • Linka č. 2
  pojede po své trase beze změn; v době přepravní špičky bude posílena na interval 7–8 minut, jako náhrada za linku č. 6.
 • Linky č. 3 a 11
  pojedou po svých trasách beze změn; mění se časové polohy vybraných spojů.
 • Linka č. 12
  pojede po své trase beze změn; po dobu konání výluky bude linka kapacitně posílena.

Výlukové jízdní řá­dy

 • TRAMVAJE - jízdní řády platné od 5. 10­. 2021
   1 2 3 10 11 
 • AUTOBUSY (NAD) - jízdní řády platné od 5. 10­. 2021
   1 

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 1 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Elektra – Karolina – Dolní Vítkovice (přestup na/z NAD č­. 1) – Vítkovice,Míro­vé nám. – Ředitel.Vítkovic – Jubilejní kolonie – Hrabůvka,Poli­klinika (přestup na/z NAD č­. 1) – Josefa Kotase – Dubina a zpět.
 • Linka č. 10 pojede v trase:
  Hranečník – Výstaviště – Karolina – Dolní Vítkovice (přestup na/z NAD č­. 1) – Vítkovice,Míro­vé nám. – Ředitel.Vítkovic – Jubilejní kolonie – Hrabůvka,Poli­klinika (přestup na/z NAD č­. 1) – Josefa Kotase – Dubina a zpět.

Trasa náhradní dopravy

 • NAD č. 1 pojede v trase:
  ÚAN – Dolní Vítkovice – Český dům – Důl Jeremenko – Kolonie Jeremenko – Moravská – Dřevoprodej – Hrabůvka,kostel – Hrabůvka,Poli­klinika a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Dolní Vítkovice - pro NAD č. 1 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou zastávku příměstských linek (směr Hrabůvka,Ben­zina).
 • Český dům - pro NAD č. 1 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou zastávku příměstských linek (směr Hrabůvka,Ben­zina).
 • Český dům - pro NAD č. 1 (směr Dolní Vít­kovice / ÚAN)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou zastávku příměstských linek (směr ÚAN).
 • Důl Jeremenko - pro NAD č. 1 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Hrabůvka,Ben­zina).
 • Důl Jeremenko - pro NAD č. 1 (směr Dolní Vít­kovice / ÚAN)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.).
 • Kolonie Jeremenko - pro NAD č. 1 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Hrabůvka,Ben­zina).
 • Kolonie Jeremenko - pro NAD č. 1 (směr Dolní Vít­kovice / ÚAN)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.).
 • Moravská - pro NAD č. 1 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Hrabůvka,Ben­zina).
 • Moravská - pro NAD č. 1 (směr Dolní Vít­kovice / ÚAN)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.).
 • Dřevoprodej - pro NAD č. 1 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Hrabůvka,Ben­zina).
 • Dřevoprodej - pro NAD č. 1 (směr Dolní Vít­kovice / ÚAN)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Vítkovi­ce,Mírové nám­.).
 • Hrabůvka,kostel - pro NAD č. 1 (směr Dolní Vít­kovice / ÚAN)
  se přemísťuje na ul. Dr. Mar­tínka, na stejnojmennou zastávku linek č. 41 a 48 (směr Hrabůvka,Benzina).
 • Hrabůvka,Poli­klinika - pro NAD č. 1 (směr Dolní Vít­kovice / ÚAN)
  se přemísťuje na ul. Dr. Mar­tínka, na stejnojmennou zastávku linek č. 41 a 48 (směr Hrabůvka,Benzina).

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje prá­vo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.