KODIS

Výluka na linkách č. 1, 18 a 19

Od pátku 1. října 2021 (23:30 h) do soboty 2. října 2021 (03:30 h), z důvodu revize měnírny Hrabůvka, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 1, 18 a 19. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

Organizace dopravy

 • Linka č. 1
  bude ve směru na Dubinu ukončena na zastávce Kolonie Jeremenko.
  NAD za linku č. 1
  bude zavedena v úseku zastávek Kolonie Jeremenko – Dubina.
 • Linka č. 18
  bude ve směru na Dubinu ukončena na zastávce Hulvácká. Přestup na/z NAD bude na zastávce Ferona.
  NAD za linku č. 18
  bude zavedena v úseku zastávek Ferona – Dubina a zpět.
  Zastávky Rodinná (směr Dubina) a Hulvácká (směr Ferona)
  nebudou spoji NAD za linku č. 18 obsluhovány.
 • Linka č. 19
  bude ve směru na Dubinu ukončena na zastávce Most Čs. armády.
  NAD za linku č. 19
  bude zavedena v úseku zastávek Most Čs. armády – Dubina a zpět.

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 1 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Křižíkova – Náměstí Republiky – Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko (přestup na NAD).
 • Linka č. 18 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Křižíkova – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Hulváky – Nová Ves,vodárna – Ferona (přestup na/z NAD) – Hulvácká a zpět.
 • Linka č. 19 pojede v trase:
  Martinov – Svinov,mosty – Nová Ves,vodárna – Hulváky – Mariánské náměstí – Ředitel.Vítkovic – Most Čs. armády (přestup na/z NAD) a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linku č. 1 pojede v trase:
  Kolonie Jeremenko – Moravská – Dřevoprodej – Hrabůvka,kostel – Hrabůvka,Poli­klinika – Josefa Kotase – Antonína Poledníka – Václava Jiříkovského – Dubina.
 • NAD za linku č. 18 pojede v trase:
  Ferona – Hulvácká (pouze směr Dubina) – Dolní – Tylova – Rodinná (pouze směr Ferona) – ÚMOb Jih – Náměstí Ostrava-Jih – Josefa Kotase – Antonína Poledníka – Václava Jiříkovského – Dubina a zpět.
 • NAD za linku č. 19 pojede v trase:
  Most Čs. armády – Jubilejní kolonie – Provaznická – Hrabůvka,kostel – Hrabůvka,Poli­klinika – Josefa Kotase – Antonína Poledníka – Václava Jiříkovského – Dubina a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Ferona – pro NAD za linku č. 18 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Hulvácká – pro NAD za linku č. 18 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Dolní – pro NAD za linku č. 18 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Dolní – pro NAD za linku č. 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Tylova – pro NAD za linku č. 18 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Tylova – pro NAD za linku č. 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Rodinná – pro NAD za linku č. 18 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku ÚMOb Jih (pro NAD směr Dubina).
 • Rodinná – pro NAD za linku č. 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, cca 70 metrů zpět.
 • ÚMOb Jih – pro NAD za linku č. 18 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 50 metrů vpřed.
 • ÚMOb Jih – pro NAD za linku č. 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 80 metrů zpět.
 • Náměstí Ostrava-Jih – pro NAD za linku č. 18 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na stejnojmennou zastávku autobusových linek č. 41 a 48 (směr Hrabůvka,Poli­klinika).
 • Náměstí Ostrava-Jih – pro NAD za linku č. 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Horní, na stejnojmennou zastávku autobusových linek č. 41 a 48 (směr Hotel Bělský les).
 • Josefa Kotase – pro NAD za linky č. 1, 18 a 19 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do pravého jízdního pruhu.
 • Josefa Kotase – pro NAD za linky č. 18 a 19 (směr Ferona / Most Čs. armády)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku.
 • Antonína Poledníka – pro NAD za linky č. 1, 18 a 19 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do pravého jízdního pruhu.
 • Antonína Poledníka – pro NAD za linky č. 18 a 19 (směr Ferona / Most Čs. armády)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu.
 • Václava Jiřikovského – pro NAD za linky č. 1, 18 a 19 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku.
 • Václava Jiřikovského – pro NAD za linky č. 18 a 19 (směr Ferona / Most Čs. armády)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku.
 • Dubina – pro NAD za linky č. 18 a 19 (směr Ferona / Most Čs. armády)
  se přemísťuje na stejnojmennou zastávku linek č. 26 a 55 (směr Plzeňská).
 • Kolonie Jeremenko – pro NAD za linku č. 1 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Hrabůvka,Benzina).
 • Moravská – pro NAD za linku č. 1 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Hrabůvka,Benzina).
 • Dřevoprodej – pro NAD za linku č. 1 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou zastávku linky č. 39 (směr Hrabůvka,Benzina).
 • Hrabůvka,kostel – pro NAD za linky č. 1 a 19 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Dr. Martínka, na stejnojmennou zastávku linek č. 41 a 48 (směr Hotel Bělský les).
 • Hrabůvka,kostel – pro NAD za linku č. 19 (směr Most Čs. armády)
  se přemísťuje na ul. Dr. Martínka, na stejnojmennou zastávku linek č. 41 a 48 (směr Hrabůvka,Benzina).
 • Hrabůvka,Poli­klinika – pro NAD za linky č. 1 a 19 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Dr. Martínka, na stejnojmennou zastávku linek č. 41 a 48 (směr Hotel Bělský les).
 • Hrabůvka,Poli­klinika – pro NAD za linku č. 19 (směr Most Čs. armády)
  se přemísťuje na ul. Dr. Martínka, na stejnojmennou zastávku linek č. 41 a 48 (směr Hrabůvka,Benzina).
 • Provaznická – pro NAD za linku č. 19 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. U Haldy, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce.
 • Provaznická – pro NAD za linku č. 19 (směr Most Čs. armády)
  se přemísťuje na ul. U Haldy, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce.

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje prá­vo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.