KODIS

Výluka na linkách č. 37 a 40

V úterý 5. října 2021 (v době od 15:30 h do 18:00 h), z důvodu konání sportovní akce a uzávěry ul. Studentské v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 37 a 40.

Organizace dopravy

 • Linky č. 37 a 40 (směr Poruba,Stu­dentské koleje)
  budou ukončeny na zastávce Poruba,Studentská.
  Zastávka Poruba,Studen­ské koleje (výstupní / nás­tupní)
  nebude linkami č. 37 a 40 dočasně obsluhována.

Přemístěné zastávky

 • Poruba,Studen­stké koleje - pro linky č. 37 a 40 (v­ýstupní)
  se přemísťuje na zastávku Poruba,Studentská.
 • Poruba,Studen­stké koleje - pro linky č. 37 a 40 (n­ástupní)
  se přemísťuje na zastávku Poruba,Studentská.

 


Dopravní podnik Os­trava a.s. si vyhrazuje prá­vo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.