KODIS

Výluka na linkách č. 619 a 620

Z důvodu opravy železničního přejezdu nebudou obslouženy zastávky

  • SUCHDOL NAD ODROU, ČINŽOVNÍ DOMY
  • SUCHDOL NAD ODROU, ŽEL.ST.
    • Náhradní zastávka Suchdol n.O., podjezd
  • SUCHDOL NAD ODROU, U SILA (pouze linka 619)

Termín: 06. 10. 2021 07:00 – 17:00 hod.
Linky: 619, 620

Po průjezdu objízdnou trasou mohou být spoje opožděny o 10 minut.