KODIS

Výluka na linkách č. 44, 46 a 54

V sobotu 9. října 2021 (v době od 06:00 h do 12:00 h), z důvodu konání sportovní akce a částečné uzávěry Hlavní třídy v Ostravě-Porubě (v úseku od ul. Francouzské po ul. Porubskou), budou autobusové linky č. 44, 46 a 54 vedeny odklonem po místních komunikacích.

Organizace dopravy

 • Linky č. 44 a 46
  budou v úseku zastávek Kubánská – Poruba,vozovna vedeny odklonem ul. Francouzské a Opavské. V opačném směru se trasy linek nemění.
  Zastávky Francouzská, Nezvalovo náměstí a Věžičky
  nebudou linkami č. 44 a 46 (směr Poruba,O­takara Jeremi­áše / Krásné Pole) dočasně obsluhovány.
 • Linka č. 54
  bude v úseku zastávek Kubánská – Poruba,Alšovo nám. vedena odklonem ul. Francouzské, Opavské a Porubské (s obsloužením zastávky Poruba,vozovna). V opačném směru se trasa linky nemění.
  Zastávky Francouzská a Nezvalovo ná­městí
  nebudou linkou č. 54 (směr Poruba,Al­šovo nám.) dočasně obsluhovány.

Trasy autobusových linek

 • Linka č. 44 (směr Poruba,O­takara Jeremi­áše) pojede v trase:
  Třebovice,Tesco / Svinov,nádraží – Řecká – Kubánská – dále odklonem po ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Poruba,vozovna (na ul. Sokolov­ské) – Čistírny – Dílny DP Ostrava – Poruba,Otakara Je­remiáše.
 • Linka č. 46 (směr Krásné Pole) pojede v trase:
  Polanka – Hraničky – Jelínkova – Svinov,nádraží – Kubánská – dále odklonem po ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Poruba,vozovna (na ul. Opavské) – Pustkovecká – Krásné Pole,střed – Krásné Pole.
 • Linka č. 54 (směr Poruba,Al­šovo nám.) pojede v trase:
  Vozovna trolejbusů – Sad B.Němcové – Svinov,mosty – dále odklonem po ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Poruba,vozovna (na ul. Porubské) – Poruba,Alšovo nám.

 


Dopravní podnik Os­trava a.s. si vyhrazuje prá­vo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.