KODIS

Výluka na linkách č. 7, 8 a 17

Ve dnech 9. a 10. října 2021 (vždy v době od 07:00 h do 17:30 h), z důvodu pokládky živičného povrchu na ul. 17. lis­topadu v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace tramvajových linek č. 7, 8 a 17, které budou ukončeny na zastávce Poruba,vozovna. Ve vyloučeném úseku budou tramvajové linky nahrazeny autobusy NAD.

Organizace dopravy

 • Linky č. 7, 8 a 17
  budou ve směru na Vřesinskou ukončeny na zastávce Poruba,vozovna (na ul. Sokolov­ské).
  NAD za linky č. 7, 8 a 17
  bude zavedena v úseku zastávek Poruba,vozovna – Poruba,Vřesinská a zpět.
  Pro pokračová­ní jízdy (ve směru na Vře­sinskou)
  nutno přestoupit na zastávce Poruba,vozovna (na ul. Sokolovské) do protisměru na autobusy NAD.

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 7 pojede v trase:
  Výškovice – Kino Luna – Zábřeh,OC – Karpatská – Palkovského – Hulvácká – Nová Ves,vodárna – Svinov,mosty – Poruba,vozovna a zpět.
 • Linka č. 8 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Křižíkova – Karolina – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Nová Ves,vodárna – Svinov,mosty – Poruba,vozovna a zpět.
 • Linka č. 7 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – ÚMOb Jih – Dolní – Palkovského – Hulvácká – Nová Ves,vodárna – Svinov,mosty – Poruba,vozovna a zpět.

Trasa náhradní dopravy

 • NAD za linky č. 7, 8 a 17 pojede v trase:
  Poruba,vozovna – Rektorát VŠB – Hlavní třída – Fakultní nemocnice – Poruba,Vřesinská a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Poruba,vozovna - pro NAD za l­inky č. 7, 8 a 17 (směr Poruba,Vře­sinská)
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na provizorní zas­távku, cca 70 metrů před křižovatku s ul. Opavskou.
 • Rektorát VŠB - pro NAD za l­inky č. 7, 8 a 17 (směr Poruba,vo­zovna)
  se přemísťuje na ul. 17. lis­topadu, na provizorní zas­távku, cca 190 metrů před křižovatku s ul. Opavskou.

 


Dopravní podnik Os­trava a.s. si vyhrazuje prá­vo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.