KODIS

Výluka na linkách č. 112 a 113

V noci z pátku 15. října 2021 na sobotu 16. října 2021, z důvodu revize měnírny Michálkovice, dojde ke změně organizace dopravy nočních spojů trolejbusových linek č. 112 a 113 (+ vybraných nočních spojů ostatních trolejbusových linek).

Organizace dopravy

  • Noční spoje linek č. 112 a 113 (+ vybrané noční spoje ostatních trolejbusových linek)
    budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) v celé délce svých tras.

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.