KODIS

Výluka na linkách č. 29, 30, 71 a 101 (směr Petřvald)

Od pondělí 25. října 2021 (00:00 h) do neděle 14. listopadu 2021 (24:00 h), z důvodu 2. pokládky živičné vrstvy na ul. Čapkově v Ostravě-Radvanicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 29, 30, 71 a trolejbusové linky č. 101 (ve směru z Hranečníku na Petřvald). Na linkách budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linky č. 29 a 30 (směr Petřval­d / Šenov)
  budou v úseku zastávek U Švasty – Petřvald,rozcestí vedeny odklonem postupně po ul. Těšínské, Čapkově, Poláškové, Radvanické, zpět po ul. Čapkově (přes zastávku U Ká­ňu), dále po ul. Tě­šínské (přes zastávku Radvanice,škola) a po ul. Fryš­tátské, kde se linky napojí na svou obvyklou trasu.
  V opačném smě­ru jsou linky č­. 29 a 30 vedeny po odklonových trasách již od 2. srpna 2021.
  Zastávka LDN ne­bude linkami č. 29 a 30 (směr Petřval­d / Šenov) dočasně obslu­hována.
  Zastávka U Ká­ňů bude pro linky č. 29 a 30 (směr Petřval­d / Šenov) dočasně přemístěna do protisměru, na zastávku U Káňů (směr Hranečník).
 • Linka č. 71 (směr Petřval­d / Šenov)
  bude v úseku zastávek U Švasty – Petřvald,rozcestí vedena odklonem postupně po ul. Těšínské, Čapkově, Poláškové, Radvanické, zpět po ul. Čapkově (přes zastávku U Ká­ňu), dále po ul. Tě­šínské (přes zastávky Radvanice,škola a Dalimilova) a po ul. Fryš­tátské, kde se linka napojí na svou obvyklou trasu.
  V opačném smě­ru je linka č­. 71 vedena po odklonové trase již od 2. srpna 2021.
  Zastávka LDN ne­bude linkou č. 71 (směr Petřval­d / Šenov) dočasně obslu­hována.
  Zastávka U Ká­ňů bude pro linku č. 71 (směr Petřval­d / Šenov) dočasně přemístěna do protisměru, na zastávku U Káňů (směr Hranečník).
 • Linka č. 101 (směr Petřval­d / Radvanice)
  bude v úseku zastávek U Švasty – Petřvald,rozcestí vedena odklonem postupně po ul. Těšínské (přes zastávku Radvanice,škola) a po ul. Fryš­tátské, kde se linka napojí na svou obvyklou trasu.
  V opačném smě­ru je linka č­. 101 vedena po odklonové trase již od 2. srpna 2021.
  Zastávky LDN a U K­áňů nebudou linkou č. 101 (směr Petřval­d / Radvanice) dočasně obslu­hovány.

Výlukové jízdní řá­dy

 • Jízdní řády platné od 25. 10­. 2021
   29 30 71 101 

Přemístěné zastávky

 • U Káňů - pro linky č. 29, 30 a 71 (směr Petřval­d / Šenov)
  se přemísťuje na ul. Čapkovu, do protisměru, na zastávku U Káňů (směr Hranečník).

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje prá­vo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.