KODIS

Výluka na linkách č. 102 a 108

V sobotu 13. listopadu 2021, z důvodu opravy povrchu komunikace v křižovatce ul. Novinářská x U Stadionu, dojde ke změně organizace dopravy denních spojů trolejbusových linek č. 102 a 108.

Organizace dopravy

  • Denní spoje linek č. 102 a 108
    budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) v celé délce svých tras.

Přemístěné zastávky

  • Futurum (směr Sídliště Fi­fejdy)
    v sobotu 13. listopadu 2021 (v době od 06:30 h d­o 19:00 h)
    se přemísťuje na provizorní zastávku, o cca 100 metrů zpět proti směru jízdy.

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.