KODIS

Výluka na linkách č. 3, 11 a 19

Od soboty 13. listopadu 2021 (07:00 h) do neděle 14. listopadu 2021 (17:00 h), z důvodu opravy kolejového přejezdu na ul. Závodní, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 3, 11 a 19. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Na linkách č. 3, 11, 19 a NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 3
  bude rozdělena na 2 části: Dubina – Nádraží Vítkovice (část A) a Palkovského – Poruba,vozovna (část B).
  NAD za linku č. 3
  bude zavedena v úseku zastávek Nádraží Vítkovice – Palkovského a zpět.
 • Linka č. 11 v době cca od 04:40 h do cca 23:00 h
  bude rozdělena na 2 části: Zábřeh – Nádraží Vítkovice (část A) a Palkovského – Mor. Ostrava,Ply­nárny (část B).
  NAD za linku č. 11
  bude v uvedené době zavedena v úseku zastávek Nádraží Vítkovice – Palkovského a zpět.
 • Linka č. 11 v době cca od 23:00 h cca do 04:40 h
  pojede v úseku zastávek Palkovského – Mor. Ostrava,Ply­nárny a zpět.
  NAD za linku č. 11
  bude v uvedené době zavedena v úseku zastávek Zábřeh – Palkovského a zpět.
 • Linka č. 19
  bude v úseku zastávek Josefa Kotase – Ředitel.Vítkovic vedena oběma směry odklonem přes zastávky Náměstí Ostrava-Jih, ÚMOb Jih, Rodinná, Tylova, Dolní a Palkovského.
  NAD za linku č. 19
  bude zavedena v úseku zastávek Josefa Kotase – Jubilejní kolonie – Ředitel.Vítkovic a zpět.
 • Na linkách č. 3, 11, 19 a NAD
  budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 3 (část A) pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – Jubilejní kolonie – Nádraží Vítkovice (přestup na/z NAD).
 • Linka č. 3 (část B) pojede v trase:
  Palkovského (přestup na/z NAD) – Vítkovice,Míro­vé nám. – Mariánské náměstí – Svinov,mosty – Poruba,vozovna.
 • Linka č. 11 (část A) v době cca od 04:40 h cca do 23:00 h pojede v trase:
  Zábřeh – Kotva – Rodimcevova – Nádraží Vítkovice (přestup na/z NAD).
 • Linka č. 11 (část B) pojede v trase:
  Palkovského (přestup na/z NAD) – Hulváky – Mariánské náměstí – Karolina – Mor. Ostrava,Ply­nárny.
 • Linka č. 19 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase (přestup na/z NAD) – Dolní – Palkovského – Ředitel.Vítkovic (přestup na/z NAD) – Vítkovice,Míro­vé nám. – Mariánské náměstí – Svinov,mosty – Martinov a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linky č­. 3 a 11 pojede v trase:
  Nádraží Vítkovice – Most Čs. armády – Městský stadion – SPORT ARÉNA – Palkovského a zpět.
 • NAD za linku č. 11 v době cca od 23:00 h cca do 04:40 h pojede v trase:
  Zábřeh – Svornosti – Kino Luna – Kotva – Zábřeh,vodárna – Rodimcevova – Kpt.Vajdy – Rodinná – Nádraží Vítkovice – Most Čs. armády – Městský stadion – SPORT ARÉNA – Palkovského a zpět.
 • NAD za linku č. 19 pojede v trase:
  Josefa Kotase – Hrabůvka,Poli­klinika – Hrabůvka,kostel – Provaznická – Jubilejní kolonie – Most Čs. armády – Městský stadion – SPORT ARÉNA – Ředitel.Vítkovic a zpět.

Přemístěné zastávky

 • SPORT ARÉNA - pro NAD za l­inky č. 3, 11 a 19 (směr Palkovského / Ředitel.Vít­kovic)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na provizorní zastávku, cca na úroveň TRAM zastávky.
 • SPORT ARÉNA - pro NAD za l­inky č. 3, 11 a 19 (směr Nádraží Vítkovice / Zábřeh / Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na provizorní zastávku, cca na úroveň TRAM zastávky.
 • Městský stadion - pro NAD za l­inky č. 3, 11 a 19 (směr Palkovského / Ředitel.Vít­kovic)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na provizorní zastávku, cca 150 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • Městský stadion – pro NAD za lin­ky č. 3, 11 a 19 (směr Nádraží Vítkovice / Zábřeh / Josefa Kotase)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na provizorní zastávku, cca 180 metrů zpět proti směru jízdy.
 • Nádraží Vítkovice - pro NAD za l­inky č. 3 a 11 (směr Palkovského)
  se přemísťuje na ul. U Nádraží, na provizorní zastávku, cca 30 metrů za BUS zastávku linky č. 96.
 • Kino Luna - v době cca od 23:00 h cca do 04:40 h pro NAD za lin­ku č. 11 (směr Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Náměstí SNP).
 • Kino Luna - v době cca od 23:00 h cca do 04:40 h pro NAD za lin­ku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Výškovice).
 • Kotva - v době cca od 23:00 h cca do 04:40 h pro NAD za lin­ku č. 11 (směr Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 90 metů zpět proti směru jízdy.
 • Kotva - v době cca od 23:00 h cca do 04:40 h pro NAD za lin­ku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca na úroveň TRAM zastávky.
 • Zábřeh,vodárna - v době cca od 23:00 h cca do 04:40 h pro NAD za lin­ku č. 11 (směr Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 30 metrů zpět proti směru jízdy.
 • Zábřeh,vodárna - v době cca od 23:00 h cca do 04:40 h pro NAD za lin­ku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 30 metrů zpět proti směru jízdy.
 • Kpt.Vajdy - v době cca od 23:00 h cca do 04:40 h pro NAD za lin­ku č. 11 (směr Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Kpt.Vajdy, na provizorní zastávku, cca 45 metrů za křižovatku ul. Kpt. Vajdy x Pavlovova.
 • Rodinná - v době cca od 23:00 h cca do 04:40 h pro NAD za lin­ku č. 11 (směr Palkovského)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, před 1. sjezd z ul. Plzeňské na ul. Rudnou.
 • Rodinná - v době cca od 23:00 h cca do 04:40 h pro NAD za lin­ku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za sjezd z ul. Plzeňské na ul. Pavlovovu.
 • Nádraží Vítkovice - v době cca od 23:00 h cca do 04:40 h pro NAD za lin­ku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. U Nádraží, na provizorní zastávku, cca 15 metrů za BUS zastávku linky č. 96.
 • Josefa Kotase - pro NAD za l­inku č. 19 (směr Ředitel­.Vítkovic)
  se přemísťuje do kruhového objezdu, na provizorní zastávku, cca 13 metrů za kolejový přejezd.
 • Hrabůvka,Poli­klinika - pro NAD za l­inku č. 19 (směr Ředitel­.Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. Dr. Mar­tínka, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Hrabůvka,Ben­zina).
 • Hrabůvka,Poli­klinika - pro NAD za l­inku č. 19 (směr Josefa Ko­tase)
  se přemísťuje na ul. Dr. Mar­tínka, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Hotel Běl­ský les).
 • Hrabůvka,kostel - pro NAD za l­inku č. 19 (směr Ředitel­.Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. Dr. Mar­tínka, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Hrabůvka,Ben­zina).
 • Hrabůvka,kostel - pro NAD za l­inku č. 19 (směr Josefa Ko­tase)
  se přemísťuje na ul. Dr. Mar­tínka, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Hotel Běl­ský les).
 • Provaznická - pro NAD za l­inku č. 19 (směr Ředitel­.Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. U Haldy, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce.
 • Provaznická - pro NAD za l­inku č. 19 (směr Josefa Ko­tase)
  se přemísťuje na ul. U Haldy, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.