KODIS

Výluky na linkách č. 26 a 59A

V sobotu 13. listopadu 2021 (v době od 07:00 h do 14:00 h) a následně ve středu 17. listopadu 2021 (v době od 07:00 h do 17:00 h), z důvodu pokládky živičného povrchu v křižovatce ul. Junácká x Mitrovická, dojde ke změnám organizace dopravy autobusových linek č. 26 a 59A, které budou v uvedených termínech odkloněny přes zastávku Stará Bělá,kostel na ul. Blanické.

Organizace dopravy

 • Linky č. 26 a 59A
  budou v úseku zastávek Husův sbor – Požární zbrojnice vedeny oběma směry odklonem přes zastávku Stará Bělá,kostel na ul. Blanické.
  Zastávka Stará Bělá,střed ne­bude linkami č. 26 a 59A dočasně obsluhována.

Přemístěné zastávky

 • Stará Bělá,střed - pro linky č. 26 a 59A (směr Požární zbroj­nice)
  se přemísťuje na ul. Blanickou, na zastávku Stará Bělá,kostel (směr Výškovice).
 • Stará Bělá,střed - pro linky č. 26 a 59A (směr Husův sbor)
  se přemísťuje na ul. Blanickou, na zastávku Stará Bělá,kostel (směr Husův sbor).

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.