KODIS

Přemístění zastávky Ostrava, Přívoz, Důl Odra

Vážení cestující, z důvodu stavebních prací na ul. Hlučínské v Ostravě-Přívozu v termínu od 15. 11. 2021 00:01 hod. do 11. 12. 2021 24:00 hod. bude na linkách 281, 282, 290 a 292 zastávka Ostrava, Přívoz, Důl Odra v obou směrech dočasně přemístěna cca o 300 m ve směru na Hlučín.

Linka 331 bude odjíždět ze stanoviště č.3.

Více informací na www.kodis.cz