KODIS

Výluka na linkách č. 365, 366, 367, 461 a 465

Vážení cestující, z důvodu opravy silnice III/4735 v úseku Žermanice – Soběšovice dojde v období od 23. 11. 2021 do 1. 12. 2021 k následujícím omezením:

  • Zastávka Soběšovice,Pitrov nebude obsluhována v obou směrech.
  • Zastávka Žermanice,rozc. bude přemístěna za prostor křižovatky dle znázornění níže.

PROSÍME CESTUJÍCÍ, ABY VĚNOVALI ZVÝŠENOU POZORNOST JÍZDNÍM ŘÁDŮM V ZASTÁVCE ŽERMANICE, ROZC. V PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ SPOJ UVEDEN V JÍZDNÍM ŘÁDU, JEDE TENTO SPOJ Z JINÉHO STANOVIŠTĚ.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.