KODIS

Výluka na linkách č. 108 a 112

Ve dnech 20. a 21. lis­topadu 2021, z důvodu prací na trolejovém vedení v křižovatce ul. Betonářská x Orlovská, dojde ke změně organizace dopravy spojů trolejbusových linek č. 108 a 112 (+ vybraných spojů ostatních trolejbusových linek).

Organizace dopravy

  • Spoje linek č. 108 a 112 (+ vybrané spoje ostatních trolejbusových linek)
    budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) v celé délce svých tras.

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.