KODIS

Výluka na linkách č. 1, 3, 12, 15 a 17

V sobotu 20. listopadu 2021 (v době od 07:00 h do 17:00 h), z důvodu výměny kolejí na smyčce Dubina, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 1, 3, 12, 15 a 17, které budou ve směru na Dubinu ukončeny na zastávce Hrabůvka,Poli­klinika. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

Organizace dopravy

 • Linky č. 1, 3, 12, 15 a 17
  budou ve směru na Dubinu ukončeny na zastávce Hrabůvka,Poli­klinika (vybrané spoje linek č. 12 a 15 budou ukončeny na zastávce Nádraží Vítkovice).
  NAD za linky č. 1, 3, 12, 15 a 17
  bude zavedena v úseku zastávek Hrabůvka,Poli­klinika – Dubina a zpět. NAD (směr Dubina) bude odjíždět z autobusové zastávky Hrabůvka,Poli­klinika (směr Hotel Běl­ský les).
  Pro přestup mezi TRAM a NAD (a naopak)
  použijte prosím podchod.

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 1 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Karolina – Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Hrabůvka,Poli­klinika.
 • Linka č. 3 pojede v trase:
  Hulváky – Mariánské náměstí – Vítkovice,Míro­vé nám. – Most Čs. armády – Jubilejní kolonie – Hrabůvka.Poli­klinika.
 • Linka č. 12 pojede v trase:
  Hranečník – Karolina – Mariánské náměstí – Vítkovice,Míro­vé nám. – Palkovského – ÚMOb Jih – Hrabůvka,Poli­klinika – (Nádraží Vítko­vice).
 • Linka č. 15 pojede v trase:
  Výškovice – Kotva – Zábřeh,vodárna – Kpt.Vajdy – ÚMOb Jih – Hrabůvka,Poli­klinika – (Nádraží Vítko­vice).
 • Linka č. 17 pojede v trase:
  Poruba,Vřesinská – Poruba,vozovna – Svinov,mosty – Nová Ves,vodárna – Hulvácká – ÚMOb Jih – Hrabůvka,Poli­klinika.

Trasa náhradní dopravy

 • NAD za linku č. 1, 3, 12, 15 a 17 pojede v trase:
  Hrabůvka,Poli­klinika – Josefa Kotase – Antonína Poledníka – Václava Jiříkov­ského – Dubina a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Hrabůvka,Poli­klinika - pro NAD za l­inky č. 1, 3, 12, 15 a 17 (nástupní směr Du­bina)
  se přemísťuje na ul. Dr. Mar­tínka, na autobusovou zastávku Hrabůvka,Poli­klinika (směr Hotel Běl­ský les).
 • Josefa Kotase - pro NAD za l­inky č. 1, 3, 12, 15 a 17 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zas­távku.
 • Josefa Kotase - pro NAD za l­inky č. 1, 3, 12, 15 a 17 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zas­távku.
 • Antonína Poledníka - pro NAD za l­inky č. 1, 3, 12, 15 a 17 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zas­távku.
 • Antonína Poledníka - pro NAD za l­inky č. 1, 3, 12, 15 a 17 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zas­távku.
 • Václava Jiřikov­ského - pro NAD za l­inky č. 1, 3, 12, 15 a 17 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zas­távku.
 • Václava Jiřikov­ského - pro NAD za l­inky č. 1, 3, 12, 15 a 17 (směr Hrabůvka,Po­liklinika)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zas­távku.
 • Dubina - pro NAD za l­inky č. 1, 3, 12, 15 a 17 (nástupní směr Hra­bůvka,Polikli­nika)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Dubina (na stanoviště č­. 3).

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci pro­vozu.
Děkujeme za pocho­pení.