KODIS

Změny v dopravní obslužnosti na Karvinsku a Orlovsku

Vážení cestující,

od 10. června 2018 dochází v oblasti Karvinska a Orlovska k vybraným změnám v dopravní obslužnosti území. Na základě proběhnutého výběrového řízení na autobusového dopravce bude i nadále v předmětné oblasti provozovat autobusové linky dopravce ČSAD Karviná a.s.

Změny v linkovém vedení linek příměstské dopravy

Relace Karviná – Ostrava

Linka 531 je ve špičky pracovních dnů mimo letní prázdniny provozována v intervalu 20 minut, dále dochází k mírným úpravám jízdních řádů a zavedení nového páru spojů na lince 532. Upozorňujeme, že nadále trvá výluka v souvislosti s uzavírkou ulice Rudné v Ostravě.

Relace Karviná – Orlová

Linka 534 je nově rozdělena tak, že spoje vedené přes obec Doubrava jsou označeny jako linka 534 a spoje vedené rychlejší trasou mimo střed Doubravy jako linka 535. Linka 539 má taktéž upravený jízdní řád a je v Karviné vedena oproti původnímu stavu odlišnou trasou. Na linkách 534, 535 a 539 dochází k úpravě jízdního řádu.

Relace Karviná – Bohumín

Linka 546 má upravený jízdní řád a je nově v Karviné vedena oproti původnímu stavu odlišnou trasou.

Relace Karviná – Havířov

Linka 533 je nově rozdělena tak, že část spojů je vedená nadále trasou přes Karvinou,Doly a část spojů je nově označena jako linka 583 a vedena přes Stonavu. Spoje linky 533 jsou v Karviné vedeny přes Hranice a Mizerov, spoje linky 583 pak přes tř. Osvobození. Novými spoji linky 533 je nově ve směru z Karviné obsluhována také průmyslová zóna Dukla v Havířově.

Relace Karviná – Petrovice

Jízdní řády linek 536, 537 a 538 se nemění, nemění se ani jejich trasování.

Relace Orlová – Ostrava

Linka 551 je ve špičky pracovních dnů mimo letní prázdniny provozována v intervalu 20 minut, dále dochází k mírným úpravám jízdních řádů a zavedení nového páru spojů na lince 552. Upozorňujeme, že nadále trvá výluka v souvislosti s uzavírkou ulice Rudné v Ostravě.

Linky 553 a 591 jsou sloučeny do linky 553 a provozovány dopravcem ČSAD Karviná a.s.

Relace Orlová – Bohumín

Na linkách 557, 558, 559 a 560 dochází k úpravám jízdních řádů.
Linka 556 je zrušena a spojení je nově zajištěno linkami 557 a 539.
Linka 561 je zrušena a spoje převedeny do linky 546.

Relace Orlová – Havířov

Vybrané spoje linky 451 nově obsluhují také zastávku Havířov,Dolní Suchá,Průmyslová zóna Dukla.

Relace Bohumín – Ostrava

Na lince 555 se zavádí nový jízdní řád v souvislosti s návaznostmi na ostatní linky v Bohumíně.

Obsluha dolů

V dopravní obsluze jednotlivých dolů nedochází k zásadním změnám. Linka 542 je zrušena a je nahrazena prodloužením vybraných spojů linky 544 ze zastávky Karviná,Doly,zas­t.ČSA na zastávku Karviná,Důl Darkov.

Změny v dopravní obslužnosti obcí Albrechtice a Stonava

Původní linky dopravce Ján Kypús BUS s.r.o. s číselným označením 870197 a 870198 jsou nahrazeny novými linkami:

581 Karviná – Stonava – Albrechtice

Linka je vedena v Karviné ze zastávky Karviná,Fryštát,au­t.nádr., přes třídu Osvobození a 17. listopadu okolo nemocnice dále do Stonavy,PZKO přes zastávky Stonava,u Recmaníků do Albrechtic k železniční stanici a na sídliště.

582 Karviná – Stonava – Albrechtice – Horní Suchá

Linka je vedena v Karviné ze zastávky Karviná,Fryštát,au­t.nádr., přes třídu Osvobození a 17. listopadu okolo nemocnice dále do Stonavy,PZKO přes sídliště Hořany a Mexiko do Albrechtic k železniční stanici. Ve špičky pracovních dnů jsou spoje dále vedeny přes sídliště Nový Svět do Horní Suché.

V době, kdy není provozována linka 581 jsou spoje od železniční stanice v Albrechticích vedeny do zastávky Albrechtice,,sí­dliště. Vybrané spoje jsou ukončeny v zastávce Stonava,u Febrů s návaznostmi na zastávce Stonava,PZKO na ostatní linky ve směru do Karviné.

Linka taktéž obsluhuje zastávky Stonava,Důl ČSM-Jih a Stonava,Důl ČSM-Sever.

583 Karviná – Stonava – Havířov

Nová linka vzniklá vyčleněním vybraných spojů z původní linky 533 vedená mezi Karvinou a Havířovem přes Stonavu. Část spojů je vedena přes zastávku Szonava,PZKO, část přes zastávku Stonava,sídliště Hořany.

Všechny linky na území obcí Albrechtice a Stonava jsou zařazeny do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Cestující tak pro své cesty mohou využívat bezkontaktní čipovou kartu ODISka jak pro úhradu jednotlivých jízd z elektronické peněženky, tak pro nahrání dlouhodobých jízdenek, což se vyplatí zejména pravidelným cestujícím.

Bezkontaktní čipovou kartu ODISka mohou cestující využít i pro cestování spoji MHD Karviná a MHD Havířov, a to taktéž jak pro úhradu jednotlivých jízd z elektronické peněženky, tak pro nahrání dlouhodobých jízdenek.

Dlouhodobé časové jízdenky pro požadované tarifní zóny si mohou cestující například zakoupit a na ODISku nahrát v Dopravním infocentru v Karviné na autobusovém nádraží.

Na linkách 581 a 582 si cestující mohou 30denní dlouhodobé časové jízdenky zakoupit a na ODISku nahrát taktéž u řidičů autobusů.

Jízdní řády platné od 10. 6. 2018

Informace o bezkontaktní čipové kartě ODISka

Odkazy na Dopravní infocentra ODIS

Informační leták ke změnám v dopravní obslužnosti na Karvinsku a Orlovsku

 

Tarifní změny
K 10. 6. 2018 dochází vzhledem k výše uvedené nové organizaci dopravy v oblasti Karvinska a Orlovska a k začlenění MHD Orlová do ODIS k vybraným změnám v zónovém členění této oblasti. Tarifní zóna č. 8 je zrušena a nahrazena rozšířenými tarifními zónami č. 7 a 42, což zajistí mimo jiné sjednocení potřebných tarifních zón pro cesty v relacích Karviná – Ostrava, resp. Karviná – Havířov.
Dle požadavku města Orlová navíc dochází k přesunu hranice tarifních zón ze zastávky Orlová,Město,Zimný důl na zastávku Petřvald,,Březiny a také ke vzniku tarifní zóny 150.

Všechny dlouhodobé časové jízdenky zakoupené nejpozději 9. 6. 2018 však platí po celou dobu jejich platnosti v rámci území tarifních zón platných k 9. 6. 2018. Jízdenky tedy není nutné vracet ani vyměňovat.