KODIS

Integrace linek MHD Orlová do ODIS

Od 10. 6. 2018 dochází k začlenění linek MHD Orlová do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Všechny linky jsou do systému ODIS začleněny v celé délce svých tras.

Vlivem začlenění MHD Orlová do ODIS dochází ke vzniku nové tarifní zóny č. 150 zahrnující celé území původní tarifní zóny č. 15 a většiny původního území tarifní zóny č. 7 tak, aby nad celým územím obsluhovaným MHD Orlová platily shodné tarifní podmínky ve všech spojích autobusové dopravy.

Celá síť MHD Orlová tak bude včetně souběžných úseků jiných linek veřejné linkové autobusové dopravy zařazena do tarifní zóny č. 150. Ve spojích MHD Orlová včetně souběžných úseků jiných linek veřejné linkové autobusové dopravy budou platit taktéž dlouhodobé časové jízdenky platné pro tarifní zóny č. 7 nebo 15, a to pouze v rámci zakoupené tarifní zóny.

Cestujícímu pro cestu linkou zařazenou do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS při cestě s dlouhodobou časovou jízdenkou ODIS postačuje pro příslušný mezizastávkový úsek pouze 1 tarifní zóna.

V celé tarifní zóně č. 150 platí jednotlivé jízdné Orlová XL. 

Tarifní zóna č. 150 mezi stanicemi Dolní Lutyně – Dětmarovice ve vlacích linek S2 a S21 neplatí. 

Jízdní řády MHD Orlová platné od 10. 6. 2018

Informace o bezkontaktní čipové kartě ODISka

Odkazy na Dopravní infocentra ODIS

Síť linek ODIS – Orlová

Informační leták ke změnám v dopravní obslužnosti na Karvinsku a Orlovsku