KODIS

Změny na linkách ODIS od 3. 9. 2017

MHD Ostrava

Linka 31

Pravidelný spoj s odjezdem v pracovní dny i o víkendech ve 21:48 h ze zastávky NH jižní brána je na základě požadavku ArcelorMittal Ostrava a.s. opožděn o 5 minut na 21:53 h.

Linka 45

Pravidelný spoj s odjezdem v pracovní dny v 18:07 h ze zastávky NH hlavní brána je na základě požadavku ArcelorMittal Ostrava a.s. opožděn o 5 minut na 18:12 h.

Linka 55

Víkendové a večerní spoje jsou ve směru z Polikliniky opožděny o 1 minutu a ve směru z Výškovic uspíšeny o 1 minutu. Spoje v době přepravní špičky pracovních dnů jsou uspíšeny ve směru z Výškovic o 1 minutu.

Linka 56

Na základě požadavku obce Ludgeřovice dochází k prodloužení školního spoje (s původním ukončením trasy na zastávce Kostel v v 7:37 h ), až na zastávku Nádražní.

Linka 74

Na základě přepravního průzkumu a následného souhlasného stanoviska CTPark Ostrava dochází k úpravě víkendových spojů: Spoj s odjezdem ve 13:17 h z Hranečníku je přesunut na 17:17 h, poj s odjezdem ve 14:20 h z Hrabové na 18:18 h.

Dlouhodobé výluky během platnosti jízdního řádu

Oprava komunikace na ulici U Cementárny v Ostravě-Vítkovicích

V době od 21. 8. 2017 do 31. 10. 2017 (předpokládaný termín) – bude z důvodu rekonstrukce komunikace uzavřena ulice U Cementárny. Uzávěra si vyžádá odklon trasy linky č. 57. Linka bude vedena odklonem po ulici Štramberské. Zastávka Lékařská fakulta nebude po dobu rekonstrukce obsluhována.

Rekonstrukce ulice Českobratrské

Z důvodu pokračující rekonstrukce ulice Českobratrské nebude až do odvolání obsluhována zastávka Husův sad.

Rekonstrukce tramvajových mostů na ulici Plzeňské

Podle předpokladu během platnosti tohoto dodatku jízdního řádu skončí rekonstrukce tramvajových mostů na ulici Plzeňské. Tím bude ukončena i platnost výlukových jízdních řádů rekonstrukcí dotčených linek a linek náhradní dopravy.

MHD Havířov

Na linkách 402, 410, 411, 413 a 418 MHD Havířov dochází k časovým úpravám v odjezdech spojů. Podrobný přehled změn je uveden v příloze Přehled změn na linkách ODIS od 3. 9. 2017.

MHD Opava

Na linkách 204 a 221 MHD Opava je od 1. 9. 2017 zavedena zastávka Purkyňova.

Příměstská autobusová doprava

Linka 264 zavedena zastávka Pustá, Polom, Podvihovský mlýnek

Linka 342 linka neobsluhuje zastávky Frýdlant n. Ost.,pošta, Frýdlant n. Ost.,Norma a Frýdlant n. Ost.,Beskyd

558, 565 vybrané spoje jsou vedeny z/do zastávky Bohumín,Pudlov,střed

Na dalších linkách příměstské dopravy dochází k drobným úpravám jízdních řádů, které jsou uvedeny v příloze Přehled změn na linkách ODIS od 3. 9. 2017.