KODIS

Jednodenní oblastní jízdenka Jeseníky

Na základě společné aktivity Euroregionu Praděd, Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje, Koordinátora ODIS s.r.o., KIDSOK, p.o. a dopravců
ARRIVA MORAVA a.s., Transdev Morava s.r.o., Vojtila Trans s.r.o. a GW Train Regio a.s. za účelem podpory turistiky a souvisejícího používání prostředků veřejné dopravy bude i v letošní letní sezóně nabízena jednodenní jízdenka pro oblast JESENÍKY platná v daném dni, kdy byla zakoupena.

Tato turistická oblastní jízdenka bude nabízena ve dvou druzích, a to pro 1 osobu a pro max. 5 osob bez ohledu na věk a bez ohledu na pracovní dny,
či dny pracovního klidu. Volba pro 5 osob je dána maximálním naplněním kapacity standardního osobního automobilu, kterému by měla jízdenka konkurovat.

Oblastní jízdenka JESENÍKY platí na všech linkách dopravce ARRIVA MORAVA a.s., Transdev Morava s.r.o., Vojtila Trans s.r.o. a také u železničního dopravce GW Train Regio a.s., a to na území vymezeném zónami ODIS (Moravskoslezský kraj) č. 90, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 230 a zónami IDSOK (Olomoucký kraj) č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 100, 110, 120. Celkem se jedná o 31 zón
na území Moravskoslezského kraje a 25 zón na území Olomouckého kraje.

Ceník oblastních jednodenních jízdenek:

 
Jednodenní oblastní jízdenka – JESENÍKY cena
1 osoba 100,–
skupinová 250,–

Jízdenky budou vydávány u řidiče autobusu a ve vlacích v období
od 27. dubna 2019 do 30. září 2019.

Letáček Jednodenní oblastní jízdenka Jesníky