KODIS

Návrh jízdního řádu železniční dopravy 2019/2020

Vážení cestující,

správcem železniční infrakstruktury byl vydán Návrh jízdního řádu pro období od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020. Tento návrh je vydán podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění a je určen pro projednání s Ministerstvem dopravy, krajskými úřady a dopravci.

Návrh jízdního řádu je ke stažení zde.

V případě Vašich podnětů či připomínek k tomuto návrhu se můžete obrátit na: 

  • Ministerstvo dopravy – v případě vlaků dálkové dopravy,
  • jednotlivé dopravce – v případě vlaků vedených na tzv. podnikatelské riziko dopravce,
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, e-mailová adresa: posta@msk.cz v případě vlaků regionální dopravy,
  • Koordinátora ODIS s.r.o., e-mailová adresa: kodis@kodis.cz v případě vlaků regionální dopravy.

Veškeré připomínky je možné zasílat do 20. 7. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínky a podněty k Návrhu se uplatňují u jednotlivých dopravců. Dopravce vlaků je uveden v záhlaví každé traťové tabulky, případné zvláštní poznámkou u vlaku.

K vlakům dálkové dopravy lze připomínky a podněty uplatnit také u Ministerstva dopravy ČR, k vlakům regionálním (Sp, Os) lze připomínky a podněty uplatnit také u územně příslušného krajského úřadu.