KODIS

Linka č. 99 je opět tady

Od pondělí 2. 9. 2019 bude po více než 6 letech znovu v provozu minibusová linka č. 99, spojující Slezskou a Moravskou Ostravu s Městskou nemocnicí.

Linka bude vedena v trase Hladnov – Františkov – Sl.Ostrava radnice – Most M.Sýkory – Divadlo loutek – Výstaviště – Karolina – Městská nemocnice – ÚAN – Karolina – Elektra – Stodolní – Husův sad – Most M.Sýkory – Nám.J.Gagarina – Kamenec – Bazaly a zpět s tím, že okružní část linky v úseku Most M.Sýkory – Divadlo loutek – … – Městská nemocnice – … – Husův sad – Most M.Sýkory je pojížděna vždy pouze tímto směrem.

Zřízeny, resp. obnoveny, jsou zastávky Hladnov (na ulici M.D.Rettigové), Františkov (na ulici Na Baranovci poblíž křižovatky s ulicí Na Františkově), Divadlo loutek (na ulici Pivovarské naproti divadla), Výstaviště (na ul. 28.října u vjezdu do pěší zóny) a Městská nemocnice (na ulici Odboje poblíž hlavního vchodu do nemocnice).

V budoucnu, po vybudování kanalizace v ulici Čs.Legií, se předpokládá vedení linky touto ulicí se zastávkou u klubu Atlantik (namísto zastávek Stodolní a Husův sad).

Linka bude provozována v pracovní dny od 6 do 18 hodin v 15minutovém intervalu přes centrum města, koncové úseky (Hladnov, Bazaly) budou obsluhovány střídavě, každý v intervalu 30 minut. Na linku budou nasazovány ekologické minibusy s pohonem na baterie nebo na CNG.

Vůbec poprvé bude obsluhována veřejnou dopravou oblast Františkova.