KODIS

Změny na linkách ODIS od 1. 9. 2019

V neděli 1. 9. 2019 proběhne termín celostátní změny jízdních řádů. K tomuto datu dochází ke změnám v jízdních řádech u vybraných linek příměstské autobusové dopravy a městské hromadné dopravy.

Linky MHD se všechny linky vracejí do režimu provozu pro školní rok.

Linky MHD Ostrava

Linky 6 a 10
zrušení stávající tramvajové smyčky Výstaviště
Vzhledem k plánovanému vymístění stávající tramvajové smyčky Výstaviště jsou všechny spoje linky 6 přetrasovány na konečnou zastávku Plynárny a všechny spoje linky 10 dosud ukončené na Výstavišti prodlouženy na konečnou zastávku Hranečník.

Linky 32 a 33
obsluha Přívozu a Outlet areny Moravia
Vzhledem k nízkému využití je v pracovní dny odpoledne omezen interval na lince 32 z 20 na 30 minut a spoje jsou převedeny do linky 33 pro zlepšení zaměstnanecké dopravy v oblasti.

Linka 99 obsluha centra města

 

Úprava rozsahu dopravní špičky na vybraných autobusových linkách

Vzhledem k dlouhodobě se měnícím potřebám na dojíždění
do zaměstnání v pracovních dnech (pokles počtu cestujících dojíždějících na 6. h a nárůst počtu cestujících dojíždějících na 8. a 9. h ranní) došlo již v březnu 2019 k úpravám jízdních řádů tramvajových
a trolejbusových linek. Nyní proběhne podobná úprava také na vybraných autobusových linkách.

Linka 37
Do 6. h ranní jsou intervaly mezi spoji prodlouženy z 10 na 20 min. Mezi 8. a 9. h, 17. a 18. h jsou intervaly mezi spoji zkráceny z 20
na 10 min.

Linka 39
V brzkých ranních hodinách dochází ke sloučení vybraných spojů. Po 8. h ranní a v podvečer dochází k doplnění vybraných spojů.

Linka 44
Mezi 13. a 14. h jsou intervaly mezi spoji prodlouženy z 10 na 20 min. Po 8. h ranní a v podvečer dochází k doplnění vybraných spojů.

Linka 48
V podvečer mezi 17. a 18. h je linka posílena na provoz v intervalech 10 min.

Linka 49
Okolo 5. h ranní a po 17. h jsou intervaly mezi spoji prodlouženy z 10 na 20 min. Naopak je provoz linky v celé trase mezi Porubou
a Michálkovicemi prodloužen cca do 9. h v ranní přepravní špičce a cca do 18:30 v odpolední přepravní špičce.

Linka 54
Vybrané spoje
na začátku ranní i odpolední přepravní špičky v době návozů na ranní a odpolední směny jedou z Alšova náměstí do Svinova, odkud pokračují dále po lince 48 přímo do průmyslové zóny v Hrabové. Toto je u zmíněných spojů vyznačeno poznámkou v jízdním řádu.

 

Příměstská autobusová doprava

Přehled změn na příměstských autobusových linkách ODIS od 1. 9. 2019

Linky 75, 281, 282, 283, 284, 285, 290, 292 a 293
oblast Hlučínska
Linky budou nově na základě výsledků výběrového řízení zajišťovány dopravcem Transdev Mora­va s. r. o. Na linkách nedochází k výrazným změnám jízdních řádů.

Nová linka 920 Ostrava – Opava – Bruntál – Rýmařov – Šumperk