KODIS

Integrace linek MHD Frýdek-Místek do ODIS

Od 1. ledna 2020 dochází k integraci linek MHD Frýdek-Místek do ODIS. Linky MHD Frýdek-Místek jsou nově označeny číselnou řadou 301 – 319. 

Níže uvádíme možnosti, které budete mít pro cestování linkami ODIS na území města Frýdku-Místku a v okolních obcích.

  1. Jednotlivé jízdenky pro oblast MHD – tarifní zóna č. 511

Pro nepravidelné cesty je možné zakoupit ve vozidlech MHD Frýdek-Místek jízdenky u řidiče ve formě:

a) elektronických jízdenek – přestupních

  • hrazených z elektronické peněženky ODISky,
  • opravňující držitele ODISky ke zvýhodněnému přestupu v době do 45 minut od zakoupení jízdenky, a to jak na linky MHD, tak na linky příměstské autobusové dopravy a na vlaky Českých drah, a.s. Zvýhodněným přestupem v rámci MHD, se rozumí přestup zdarma,

b) papírových jízdenek – nepřestupních

  • hrazených v hotovosti nebo prostřednictvím bankovní platební karty,
  • určených pro jednotlivou jízdu.

 

Platba

el. peněženka ODISky

hotovost nebo platební karta

obyčejné jízdné (občané starší 15 let)

9,–

10,–

zlevněné jízdné (děti od 6 do 15 let)

4,–

5,–

pes

4,–

5,–

Zavazadlo

4,–

5,–

 

Upozorňujeme, že pro cesty příměstskými autobusy nadále platí tarif jednotlivého jízdného REGION, tak jak tomu bylo doposud.

  1. Dlouhodobá časová jízdenka pro oblast MHD – tarifní zóna č. 511

Pro pravidelné cestující využívající pouze linky MHD Frýdek-Místek se nic nemění, nadále si na svou ODISku mohou nahrát 365denní jízdné platné pouze ve vozidlech MHD Frýdek-Místek, a to jak na území města Frýdku-Místku, tak na území dalších obcí, kam linky MHD Frýdek-Místek zajíždějí.

 

365denní – pro všechny věkové kategorie

1,–

 

  1. Dlouhodobé časové jízdenký pro ostatní tarifní zóny

Novinkou, kterou integrace MHD Frýdek-Místek cestujícím přinesla, je možnost využít všech linek integrovaných do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, pokud má cestující nahranou příslušnou tarifní zónu.

Tzn. pokud má cestující nahranou na své ODISce dlouhodobou jízdenku pro tarifní zónu 50, může na jejím území využívat všech spojů příměstských autobusových linek, vlakových spojů, ale také spojů linek MHD po dobu její platnosti. Podobně to platí pro jakoukoliv další tarifní zónu, kam linky MHD Frýdek-Místek zajíždí. Cestující z Hukvald tak například mohou svou dlouhodobou jízdenku pro tarifní zónu 47 využít také na lince MHD Frýdek-Místek v úseku z Hukvald až do Chlebovic.

Podobně to platí pro všechny obce, které linky MHD-Frýdek-Místek obsluhují. Příslušná čísla tarifních zón naleznete v jízdním řádu u jednotlivých názvů zastávek.

Zakoupení dlouhodobých časových jízdenek je možné v jakékoliv prodejně jízdních dokladů ODIS na území kraje a také na e-shopu vydavatele (dopravce) příslušné ODISky.

Dlouhodobé časové jízdenky 365denní s nulovou cenou a 365denní pro oblast MHD Frýdek-Místek (tarifní zóna 511) neplatí u dopravce České dráhy, a.s. a nelze je nahrát v jeho pokladnách.