KODIS

Změny v ODIS od 1. března 2020

Od neděle 1. března 2020, celostátního termínu změn jízdních řádů, dochází k výraznějším změnám v tramvajové dopravě a k dílčím úpravám na vybraných autobusových a trolejbusových linkách.

Jízdní řády platné od 1. 3. 2020 jsou zveřejněny v sekci Jízdní řády.

Změny na příměstských autobusových linkách

MHD Ostrava

Systém tramvajové dopravy je směřován k modelu nižšího počtu páteřních linek s kratšími intervaly mezi spoji. Pilotním projektem v tomto směru je spojení Poruby s centrem města, kdy vznikne páteřní tramvajová linka 8 s provozem v intervalech 5 min v pracovní dny a 10 min o víkendech a večer. Systém preferuje častější přímé spoje v nejvytíženějších cestovních relacích za cenu zavedení přestupů v relacích méně vytížených.

Linka 3

V prac. dnech v době ranní i odpolední přepravní špičky zůstává provoz beze změny.
V době mimo přepravní špičku a o víkendech je linka zkrácena na úsek
Dubina – Hulváky
(odkud pokračuje dále jako linka 11 do Zábřehu). Pro spojení v relaci Vítkovice – Poruba je možno využít přestup na linku 8.

Linka 5

V pracovních dnech večer a o víkendech pokračuje většina spojů ze zastávky Poruba, Vřesinská jako linka 8 bez přestupu do centra města. Taktéž v opačném směru je v uvedeném období většina spojů vedena bez přestupu již z centra města.

Linka 8

Linka je posílena na provoz v intervalech 5 min v pracovních dnech (ve vybraných částech přepravní špičky 4 min) a 10 min večer a o víkendech.

Polovina spojů (každý druhý) je vedena v trase Poruba, Vřesinská – Hlavní nádraží a druhá polovina spojů v trase Poruba, Vřesinská – Přívoz, Hlučínská. Noční spoje převedené z linky 9 jsou vedeny v trase Poruba, Vřesinská – Mor. Ostrava, Plynárny.

Všechny denní spoje linky 8 jsou zajištěny bezbariérově přístupnými vozidly.

Linka 9

Linka je zrušena a plně nahrazena spoji linky 8.

Linka 11

V prac. dnech v době ranní i odpolední přepravní špičky je linka vedena v trase Zábřeh – Mor. Ostrava, Plynárny.

V době mimo přepravní špičku a o víkendech je linka zkrácena na úsek
Zábřeh – Mariánské náměstí
(odkud pokračuje dále jako linka 3 na Dubinu). Pro spojení v relaci Zábřeh – centrum je možno využít přestup na linku 8.

Linka 17

Linka je zkrácena na úsek Dubina – Poruba, vozovna. Pro spojení k VŠB a Fakultní nemocnici je možno využít přestup na linky 7 nebo 8.

Zastávka Hotelový dům Hlubina 

je na žádost městského obvodu Ostrava-Jih přejmenována na Náměstí Ostrava-Jih.

Linky 48 a 78

Vybrané spoje linky 48 v době přepravní špičky jsou převedeny do nové expresní lin­ky 78 v trase

Poruba, Opavská – … – Duha – Pustkovec – Hlavní třída – Fakultní nemocnice – Sámova – Náměstí Ostrava-Jih – Hrabůvka, Poli­klinika – Hrabůvka, kostel – Hrabůvka, Benzina – Hrabová, PZ.

Jedná se o pilotní projekt zajištění rychlého spojení Poruby a Jihu po Rudné ulici.

Linky 49, 113 a noční trolejbusová doprava

Stávající tři páry nočních spojů na lince 49 budou nahrazeny pravidelnou noční trolejbusovou linkou 113 v 60min intervalech v trase

Koblov – … – Sad B. Němcové – … – Most M. Sýkory (přípoj s l. 112) – Nám. J. Gagarina – Kamenec – Bazaly – Všehrdův sad – Revírní br. pokladna – … – Chrustova – Heřmanice, pošta – … – Briketářská – … – Michálkovice.

Zároveň dochází k mírným posunům časových poloh noční trolejbusové dopravy a autobusové linky 71 a úpravě přestupních vazeb tak, aby byly spolehlivěji zajištěny vazby na tramvajovou dopravu na zastávkách Náměstí Republiky a Hulváky.

V souvislosti s úpravou nočních přestupních vazeb v trolejbusové dopravě dochází ke zrušení nočního stanoviště 3 zastávky Most M. Sýkory na Sokolské ulici směr N. radnice.

Dále dochází k menším úpravám časových poloh spojů na linkách 4, 7, 10, 21, 26, 27, 39, 40, 48, 54, 57, 58, 71, 104, 111, 112.