KODIS

Spouštíme nový E-shop ODIS

Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. (KODIS), která spravuje a rozvíjí integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS, spouští od 2. března 2020 novou podobu e-shopu pro nákup jízdenek. Nejprve budou mít do nového e-shopu přístup majitelé „modrých“ ODISek vydaných Dopravním podnikem Ostrava a.s. (dále jen DPO). Nakupovat zde mohou dlouhodobé jízdenky i ti cestující, kteří si zakupují dlouhodobou jízdenku na spoje DPO na bankovní platební kartu. Přihlašovací údaje do e-shopu zůstávají nezměněny.

Proč vlastně nový e-shop vzniká? Historicky vznikaly e-shopy pro každého vydavatele ODISky postupně zvlášť, což v celém kraji znamenalo vznik 7 různých e-shopů. Dále existoval další e-shop určen pro nákup jízdenek k bankovním platebním kartám. Systém byl pro zákazníky nepřehledný a problémy způsoboval rovněž provozovateli, neboť jakákoli změna se musela upravovat ve všech systémech samostatně.

Převedení ODISek DPO do nového e-shopu je pouze první krok. V průběhu letošního roku dojde k postupnému převedení všech ODISek ostatních dopravců do nového e-shopu.

Spuštění nového e-shopu je naplánováno na 2. března 2020. Nový e-shop bude přístupný na adrese www.odiska.cz