KODIS

KODIS přebírá správu a vydávání ODISek

Od 2. března 2020 dochází k převedení „modrých“ ODISek vydaných Dopravním podnikem Ostrava (DPO) pod správu KODISu. Zároveň začne společnost KODIS vydávat namísto DPO nové ODISky v novém designu.

V průběhu letošního roku pak dojde k postupnému převzetí všech ODISek dalších dopravců KODISem.

Nové ODISky postupně nabídnou i některé nové funkce, které budou aktivovány podle připravenosti odbavovacích zařízení u jednotlivých dopravců. Především se jedná o tzv. MAP strukturu, která již brzy umožní tuto kartu použít například jako In kartu Českých drah. Novou ODISku bude možné rovněž brzy zaregistrovat v systému Lítačka v Pražské integrované dopravě.

Novinkou bude zkrácení lhůty pro zhotovení ODISky, která bude nově činit 14 dní ode dne podání žádosti, namísto dosavadních 21 dní. V Ostravě zůstane zachována i možnost expresní výroby ODISky ve lhůtě 3 pracovních dní. Ceny za zhotovení ODISky zůstávají stejné, tedy 130,– Kč při výrobě ve standardní lhůtě a 300,– Kč při expresní výrobě.