KODIS

Změny na linkách ODIS od 30. 8. 2020

Od 30. 8. 2020 dochází na linkách veřejné linkové autobusové dopravy ke změnám vycházejícím přednostně z dlouhodobého sledování vytížení jednotlivých spojů. Nad rámec těchto úprav dochází na vybraných linkách a ve vybraných oblastech k zásadnějším úpravám s cílem poskytnout cestujícím nová přímá spojení či spojení, která jsou dlouhodobě požadována.

Podrobný přehled změn na linkách ODIS od 30. 8. 2020

Nad rámec úpravy rozsahu provozu na základě frekvencí cestujících dochází v jednotlivých okresech dále k těmto výraznějším změnám:

Jízdní řády platné od 30. 8. 2020

Okres Frýdek-Místek

Vybrané spoje linky 352 vedené dosud k areálu bývalé Nové huti v Ostravě jsou nově vedeny z Vratimova přes Hrabovou na konečnou zastávku Ostrava,ÚAN. V zastávce Ostrava,Hrabův­ka,Dřevoprodej je zajištěna návaznost na autobusovou linku 62 na Novou huť. Provoz je zastaven na lince 384.

Na základě požadavků cestujících a v souvislosti s posílením expresní linky 78 v Ostravě jsou na linkách 353 a 980 provedeny úpravy s cílem zabezpečit nové rychlé spojení Frýdku-Místku s Ostravou-Porubou s přestupem v zastávce Ostrava,Hrabův­ka,Benzina.

V tarifní zóně č. 50 MĚSTO Frýdek Místek je na linkách příměstských autobusových dopravců spuštěn prodej městského jízdného, tzn. že  v rámci tarifní zóny č. 50 je možná přeprava v rámci jednotlivého jízdného pouze v městském tarifu.

Dochází k posunutí hraniční zastávky tarifních zón č. 50 a č. 53 ze zastávky Frýdek-Místek,Frýdek,mys­livna  na zastávku Sedliště,Černá zem.  

Zastávka Frýdek-Místek, Frýdek,myslivna od tohoto data spadá výhradně do tarifní zóny č. 50 MĚSTO Frýdek-Místek. Tato změna se týká linek 367, 368 a 369.

Cestující s dlouhodobou časovou jízdenkou pro tarifní zónu č. 53 zakoupenou nejpozději 29. 08. 2020 mohou na tuto dlouhodobou časovou jízdenku cestovat po celou dobu její platnosti v rámci původní územní platnosti tarifní zóny č. 53. Nově mohou cestující se zakoupenou 365denní dlouhodobou časovou jízdenkou pro MHD Frýdek-Místek (zóna 511) cestovat ze zastávky Frýdek-Místek, Frýdek,myslivna linkami 367, 368 až na zastávku Frýdek-Místek, Frýdek,aut.nádr. a linkou 369 až na zastávku Frýdek-Místek,Místek,Os­travská.

Okres Karviná

Na lince 531 je změněn jízdní řád. Pro cestující z Karviné to znamená zavedení zrychlených spojů v pracovních dnech, které neobsluhují většinu zastávek mezi Karvinou a Ostravou. Vybrané spoje o víkendech jsou navíc vedeny do zastávky Ostrava,Mor.Os­trava,Karolina U lávky.

Linky 534 a 535 jsou prodlouženy z Karviné přes Orlovou dále do Ostravy. V úseku z Orlové do Ostravy nahrazují zrušenou linku 551. Toto řešení nabídne cestujícím z Doubravy přímé spojení s Ostravou a cestujícím z Ostravy umožní přímé spojení do Dinoparku v Doubravě. Vybrané spoje linky 535 jsou taktéž vedeny mezi Ostravou a Orlovou jako zrychlené.

Okres Nový Jičín

V oblasti okresu Nový Jičín dochází mimo úpravy rozsahu provozu na základě frekvencí cestujících ke sloučení autobusových linek 654 a 660 sloužících pro obsluhu místních částí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic.

Okres Opava a Bruntál

V oblasti okresů Opava a Bruntál dochází k zásadnějším změnám v souvislosti s posílením relace Ostrava – Opava – Bruntál – Rýmařov – Šumperk.

Ve spolupráci s Olomouckým krajem dochází k výraznému posílení linky 920 zajišťující propojení významných sídel Moravskoslezského kraje s městem Šumperk v Olomouckém kraji. V souvislosti s úpravou a posílením provozu na lince 920 dochází ke změnám také na linkách 260, 873 a 874. Tyto linky tak budou zajišťovat pouze spojení nezajišťovaná linkou 920.

Okres Ostrava

V Ostravě je do poloviny listopadu 2020 tramvajová a autobusová doprava ovlivněna rekonstrukcí tramvajové trati na Výškovické ulici mezi zastávkami Zábřeh, vodárna a Kotva.

Tramvajové linky 2, 6, 7 a 15 jsou ukončeny na zastávce Zábřeh, vodárna, kde je možný přestup na náhradní autobusovou dopravu a souběžné autobusové linky směr Výškovice. Linka 11 je ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice, kde je možný přestup na náhradní autobusovou dopravu směr Zábřeh.

Autobusové linky 27, 31, 41, 61, 77, a ve směru do Hrabové také linka 48, pojedou objízdnou trasou přes Pavlovovu ulici a zastávku Zábřeh, vodárna. Linka 96 neobsluhuje zastávku Zábřeh, Korýtko, kam z důvodu částečných uzavírek křižovatek s Výškovickou ulicí není možné zajíždět.

Linky 7, 8 a 17

provoz v úseku Poruba, vozovna – Poruba, Vřesinská

Na základě připomínek Městského obvodu Ostrava - Jih jsou na jednotlivých linkách upraveny počty spojů pokračujících ze zastávky Poruba, vozovna na zastávku Poruba, Vřesinská následovně:

 • Linka 7 pojede v úseku Poruba, vozovna – Poruba, Vřesinská celotýdenně v intervalech 20 min, tedy v pracovní dny každým druhým spojem, o víkendech a večer všemi spoji.
 • Linka 8 pojede v úseku Poruba, vozovna – Poruba, Vřesinská v pracovní dny v intervalech 5 min, tedy všemi spoji; o víkendech a večer v intervalech 20 min, tedy každým druhým spojem. O víkendech přes den jsou z provozních důvodů zrušeny přímé spoje na linku 5 do Budišovic (večer po 20. h budou zachovány).
 • Linka 17 pojede v úseku Poruba, vozovna – Poruba, Vřesinská celotýdenně v intervalech 20 min, tedy v pracovní dny každým druhým spojem, o víkendech a večer všemi spoji.

Linka 46

Od vyhlášení bude linka obsluhovat novou zastávku Krásné Pole, škola.

Linka 57

Vzhledem k velmi nízkým počtům přepravovaných cestujících zejména na okrajích přepravní špičky, ve večerních hodinách a o víkendech je na lince v těchto nevytížených časech snížen počet spojů.

Linka 78

S cílem zajištění rychlého spojení Poruby s Ostravou - Jihem (zejména Hrabůvkou), kdy v obou těchto lokalitách se nacházejí jak významná sídliště, tak instituce a zaměstnavatelé, je rozšířen provoz linky přibližně na intervaly 30 minut po celou dobu přepravní špičky.

Zároveň jsou nově na zastávce Hrabůvka, Benzina vytvořeny návaznosti na autobusové linky 353
a 980 směr Frýdek-Místek, který tak rovněž získá rychlejší spojení se školami v Ostravě - Porubě a s Fakultní nemocnicí Ostrava.

Linka 113

Pro zlepšení dostupnosti noční železniční dopravy zejména pro občany z oblasti Slezské Ostravy je do trasy linky v obou směrech doplněna zastávka Hlavní nádraží.

Linka 676

oblast Klimkovic

Linka je zkrácena na úsek Ostrava, Svinov, ná­draží – Klimkovice, cen­trum. Z důvodu velmi nízkého vytížení již nebude obsluhovat městskou část Klimkovice - Hýlov.

 

Nové zastávky v režimu NA ZNAMENÍ

 • Plesná, Žižkov
 • Hlučín, Petra Bezruče
 • Dolní Polanka
 • Hraničky
 • Horní Polanka
 • Skotnice
 • U Dluhoše
 • Důl Heřmanice

 

Změna názvů zastávek

 
Původní název zastávky Nový název zastávky
Nošovice,PZ Mobis a Dymos Nošovice,PZ – jih
Nošovice,rest­.U lesa Nošovice,u lesa
Bruntál,Kunov Nové Heřminovy,Kunov
Lomnice,zast. Lomnice,zast. u hřiště
Lomnice,škola Lomnice,farma
Lomnice,Tylov,Rov­nost Lomnice,Tylov
Lomnice,mateřská škola Lomnice,obecní úřad