KODIS

Zapojení linek MHD Nový Jičín do ODIS

Od 10. prosince 2017 dochází k zapojení linek MHD Nový Jičín do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. V souvislosti s integrací MHD Nový Jičín dochází ke změnám v zónovém členění a příslušnosti jednotlivých zastávek k tarifním zónám. Obec Šenov u Nového Jičína bude součástí tarifní zóny č. 79.

Přehled zastávek dotčených změnou stávající zóny nové zóny
Šenov u N. Jičína,kostel 70 – 79 79
Šenov u N. Jičína,opravárenský závod 70 – 79 79
Šenov u N. Jičína,Salaš 70 – 79 79
Šenov u N. Jičína,Tatra 70 79
Šenov u N. Jičína,autoservis 70 70 – 79
Šenov u N. Jičína,Dřevoplast 70 70 – 79
Přehled žel. stanic dotčených změnou stávající zóny nové zóny
Šenov u Nového Jičína 70 – 79 79
Nový Jičín město 70 70 – 79

Na linkách bude platit tarif ODIS pro jednotlivé i dlouhodobé časové jízdné. Ceny dlouhodobého časového jízdného zůstávají ve stejné výši jako nyní.

Ceny jednotlivého jízdného (Kč)
Platba obyčejné zlevněné žákovské studentské
ODISka 9,– 4,– 3,– 6,–
Hotovost 12,– 6,– 4,– 9,–

Cena za přepravu zavazadel a psů odpovídá výši zlevněného jízdného. Cena žákovského a studentského jízdného neplatí na linkách MHD.

Dlouhodobé časové jízdenky s tarifní zónou 70 zakoupené před 10. 12. 2017 platí po celou dobu platnosti také v tarifní zóně 79 v úsecích Šenov u Nového Jičína, autoservis – Šenov u N.Jičína, kostel/Šenov u n.Jičína,Salaš.

Síť linek ODIS – Nový Jičín